70 nya träd ersätter alléträden på Folkungavallen

15 oktober 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö, Folkungavallen
Efter Mark- och miljödomstolens beslut att alléträden på Folkungavallen får tas ned så kan nu planarbetet för området fortsätta. Det finns ett beslut om att cirka 70 nya träd ska planteras inom området.

Visionsbild över Folkungaområdet. Bild: Linköpings kommun

De nya träden ska planteras som ersättning för de träd som tas ned utmed Hamngatan, Lasarettsgatan och inom området. Länsstyrelsen har bestämt att träden ska bestå av en inhemsk art av lövträd.

– Träd som fullvuxna har olika storlek kommer att väljas då det finns olika mycket plats för träd inom området. Det är viktigt att träden ges möjlighet att växa utan att komma i konflikt med hus eller större fordon som kommer att trafikera gatorna. Träden kommer att planteras sent under byggprocess för att de inte ska skadas under byggtiden, säger Mikael Klingefjord, övergripande projektledare för planering och genomförande av Folkungavallen etapp ett.

Ny skola ska vara klar till 2024

Anläggande av gator och ledningar planeras att påbörjas i augusti 2020. Första etappen i bygget på Folkungavallen rymmer utöver bostäder även lokaler i bostadshus, parkeringshus med livsmedelshall, tomt för skola och kontor. Av dessa kommer parkeringshuset att vara först ut med byggstart kring årsskiftet 2020 - 2021 för att kunna stå klart när simhallen öppnar. Skolan är tänkt att stå färdig när första etappen bostäder är klara, preliminärt inför vårterminen 2024.

– En första byggstart av bostäderna planeras att kunna ske i slutet av 2021. De sista bostäderna planeras att vara klara i slutet av 2024, säger Mikael Klingefjord.

Förändringar i gatunätet

Som en av de sista åtgärderna för att färdigställa gatunätet kommer Hamngatan och Lasarettsgatan att byggas om.

– Hamngatan planeras att byggas om från fyra körfält till två. Lasarettsgatan planeras att byggas om så att den får separata kollektivtrafikfält utmed en del av gatan, säger Mikael Klingefjord.

När första etappen börjar bli klar inleds den andra etappen. Den omfattar fortsättning till Torkelbergsgatan och platsen där den befintliga simhallen står.

– Det är ett omfattande projekt att planera, där även badsjöns framtid och Tinnerbäckens dragning under Hamngatan ingår, säger Mikael Klingefjord.

Pålningsarbete pågår

Parallellt med planarbetet är bygget av den nya simhallen i full gång. I ett första skede utförs pålningsarbeten för att förstärka grunden. Grundförstärkningen beräknas vara klar runt årsskiftet.

Sofie Berlin