Skolan ska bli blankettfri

4 juli 2019 | Förskola & utbildning
Från och med skolstarten 2019 är grundregeln att alla utskick till vårdnadshavare inom förskolan och skolan ska ske digitalt istället för analogt. Ett mail har gått ut till vårdnadshavare med information om förändringen.

Utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att digitalisera blanketter inom förskolan och skolan. Förändringen innebär att du som vårdnadshavare kommer att få fler utskick digitalt istället för i pappersform.

Linköpings kommun har upphandlat en ny plattform som möjliggör att utskick som tidigare skett via papper istället sköts digitalt. Den nya plattformen har funktioner som underlättar skolornas hantering av inlämnade blanketter och digitala underskrifter. Förändringen ska underlätta för både medarbetare och vårdnadshavare.

- Vi har som mål att digitalisera samtliga blanketter i kommunen år 2020, och på skolsidan tar vi steget redan nu. Det finns många fördelar, förutom att det blir smidigare för vårdnadshavarna sparar vi både arbetstimmar och på miljön, säger Tor Andersson, utbildningsdirektör.

Under sommaren pågår ett omfattande arbete med att implementera systemet och upprätta rutiner inför hösten. De digitala utskicken är ett sätt för att öka tillgängligheten och servicen gentemot vårdnadshavarna.

- Våra invånare förväntar sig att de ska kunna kommunicera med oss digitalt. En smidig kommunikation ökar känslan av närhet mellan offentlig verksamhet och invånare, och på så sätt kan vi ge bättre service, säger Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör.

"Våra invånare förväntar sig att kunna kommunicera med oss digitalt"

Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör

Ett första utskick har gjorts till vårdnardshavare med information om de nya digitala utskicken. Mer detaljerad information kring förändringen kommer att ges i samband med skolstarten.

För de som inte har tillgång till dator eller som känner sig osäker på hur man fyller i digitala formulär finns hjälp och stöd att få genom Kontakt Linköping. I vissa fall kommer de fysiska blanketterna att finnas kvar, exempelvis för att dokumentera medicinska uppgifter.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)