Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell lägesbild: "Alla måste hjälpas åt"

13 maj 2020 | Coronaviruset covid-19
Lägesbild vecka 20: Det generella läget inom Linköpings kommun är fortsatt stabilt och tillgången på skyddsutrustning något förbättrad.
vy över Linköping. Takåsar och träd.

– Den här krisen är långt ifrån över. Alla Linköpingsbor måste hjälpas åt att hålla i och hålla ut. Att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed fortsätta att göra uppoffringar och avstå sociala aktiviteter, resor och inte minst umgänge med våra äldre anhöriga och vänner. Genom att hjälpas åt tar vi Linköping igenom krisen på bästa sätt och kan återgå till det liv som de flesta av oss längtar till så snart som möjligt, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun.

Övergripande lägesbild från Linköpings kommun

  • Det generella läget inom förvaltningarna är stabilt men det finns en påverkan främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.

  • Social- och omsorgsförvaltningen anger en fortsatt påverkan. En stabilisering har skett avseende bemanning och tillgången till skyddsutrustning.

  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anger fortsatt måttlig påverkan.

  • Läget i kommunens vård- och omsorgsverksamheter uppdateras varje vardag. Redovisningen omfattar antalet verksamheter med verifierad covid-19, även nedbrutet på antalet äldreboenden, samt antalet brukare som har eller har haft verifierad covid-19. Ta del av statistiken:

Pågående insatser och nya beslut

  • Hemtjänsttagare i Linköping kommer att kunna låna surfplattor av kommunen under coronapandemin.
  • Den här veckan, vecka 20, är det nationella krisberedskapsveckan. Coronakrisen har satt fokus på vikten av en god beredskap och att människors vilja att hjälpa till är stor när en kris uppstår.
  • Med anledning av nya riktlinjer från SKR och Arbetsmiljöverket kan inte ungdomar under 18 år tas emot som feriearbetare inom förskolan i sommar.
  • Kommunen ger butiksägare möjlighet att söka tillstånd för att utöka sin butik med ett bord utanför. Det kan vara ett sätt att motverka smittspridning.
  • Linköpings kommun anordnade direktsänd frågestund om covid-19 för Linköpingsborna.
  • Äldrenämnden har beslutat att under pågående coronapandemi ges Leanlink och övriga utförare möjlighet att använda trygghetskamera som ett arbetsverktyg för digital tillsyn inom äldreomsorgens särskilda boenden. Beslutet gäller till och med den 30 september 2020.