Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingslyftet ska stärka omsorgen

24 september 2020 | Omsorg & hjälp
Äldreomsorgen står inför utmaningen att möta mer varierande och komplicerad vård och omsorg samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och resurserna minskar. Denna trend ställer stora krav på att rätt kompetens utför rätt insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten.
Äldre man med en ung kvinna

Beslutet om Linköpingslyftet tas på äldrenämnden 24 september 2020. Foto: Mostphotos

Staten har gått ut med satsningen ”Äldreomsorgslyftet” där timanställd personal erbjuds vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska under arbetstid.

Stor utmaning

- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss framöver. Vi behöver fler händer i vården men också anställda med rätt utbildning. Vårdbehoven kommer i framtiden vara mer komplexa så vi behöver rätt kompetens för att kunna möta vårdbehovet, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

Då äldreomsorgslyftet inte inkluderar tillsvidareanställd personal föreslås äldrenämnden göra en egen investering i kompetensutveckling för alla utförare av kommunal vård och omsorg riktat till tillsvidareanställd personal som vill och kan vidareutbilda sig till undersköterska. Därför kommer nu äldrenämnden göra en kompletterande satsning kallad ”Linköpingslyftet” för att kunna nå en bredare målgrupp och erbjuda utbildningsmöjligheter även för tillsvidareanställda.

Kompletterande satsning

Äldreomsorgslyftet, som är en överenskommelse mellan SKR och Kommunal är svårtolkat och det finns en del problem med satsningen, bland annat så innefattas inte privata utförare eftersom de inte är anslutna till SKR. Dessutom så efterfrågar utförarna mer utbildning för tillsvidareanställd personal, vilket nu tillfös med Linköpingslyftet.

- Mer resurser från staten till äldreomsorgen är välkommet, men det är synd att Äldreomsorgslyftet inte är genomarbetat och i många fall kan ge kommuner mer ansträngning. I Linköping har vi möjlighet att komplettera satsningen och göra något bra av det, den möjligheten har inte alla kommuner, avslutar Liselotte Fager (KD).

Beslutet tas på äldrenämnden 24 september 2020.

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: