Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ändrade planer för Linköpings stadsfest

15 maj 2020 | Uppleva & göra
Då coronaläget begränsar möjligheten till allmänna sammankomster kommer Linköpings stadsfest inte att kunna genomföras i augusti som planerat. Därför förbereder man nu för andra aktiviteter och festligheter för Linköpingsborna.

I slutet av augusti skulle Linköpings kommun tillsammans med arrangören Visit Linköping & Co bjudit in till 2020 års upplaga av stadsfesten, men nu blir det ändrade planer. Anledningen är de evenemangsrestriktioner som råder i och med coronapandemin, där allmänna sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna.

- Linköpings stadsfest är omåttligt populär bland Linköpingsborna och ger dessutom stora intäkter till besöksnäringen, exempelvis restauranger och handel. Det är förstås jättetråkigt att behöva ta ett sådant här beslut, men med rådande restriktioner är det omöjligt att genomföra Linköpings stadsfest i sin nuvarande form. Det handlar om att ta vårt ansvar och inte bidra till smittspridning, säger Anders Thorén, eventproduktionschef på Visit Linköping & Co.

Alternativa festligheter

Det råder stor osäkerhet kring hur läget kommer att se ut i augusti och vilka restriktioner som kommer att gälla då. Visit Linköping & Co och Linköpings kommun följer utvecklingen och ser över de möjligheter som finns, och vilka alternativ som kommunen istället ska stödja finansiellt.

-Vi vill inte bara ställa in, utan ställa om. Vår ambition är att kunna skapa glädje för Linköpingsborna och nytta för näringsidkarna i city i andra former under hösten istället, självklart med hänsyn till de eventuella restriktioner som råder då. Vi startar därför nu ett arbete med att planera andra roliga och kreativa aktiviteter för Linköpingsborna, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör på Linköpings kommun.