Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Angripna träd fälls i Vidingsjöskogen

8 oktober 2021 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Med start under vecka 41 kommer Linköpings kommun att fälla granar i Vidingsjöskogen. Träden har angripits av granbarkborren. Under arbetet kommer en mindre del av löpspåret LOK-milen att stängas av. Skogsförvaltaren Thomas Weissenberg uppmanar alla att respektera avspärrningarna under arbetet.
Granbarkborrar på ens tam

Granbarkborrar. Foto: Mostphotos

Granbarkborren är en insekt som angriper granar och som kan ta död på skog i stora områden. Som i övriga Sverige har granbarkborrens population vuxit mycket i Linköpings kommun och skapat problem sedan den varma sommaren 2018.

Kommunen har under åren genomfört flera insatser för att bekämpa granbarkborren. Nu är det dags att fälla angripna träd vid löpspåret LOK-milen i Vidingsjöskogen, i närheten av Stenåldersgatan. Arbetet påbörjas under mitten av vecka 41 och pågår under cirka fyra veckor.

Avstängt under arbetstid

- Vi har gjort några mindre insatser intill LOK-milen förut. Den här gången blir det ett större område. Det handlar om angripna träd som vi tar bort främst av säkerhetsskäl, säger Thomas Weissenberg, skogsförvaltare i Linköpings kommun.

En mindre del av löpspåret kommer att stängas av under arbetstid måndag till fredag. Under helger och kvällstid tas avspärrningarna bort.

- Vi kommer även att sätta upp informationsskyltar, och vid avspärrningarna ska det finnas en karta med förslag på omledning. Dessutom kommer det att finnas vakter på plats. Vi har informerat föreningar som kan tänkas använda området, säger Thomas Weissenberg.