Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anpassningar av coronarestriktioner

15 juli 2021
Från och med den 15 juli införs nya anpassningar som bland annat berör begränsningar inom handeln, på gym och i badhus samt kommunens möjlighet att införa vistelseförbud.
Grafisk bild på två personer som har ett hjärta med en pil mellan sig. Text: Håll avstånd!

Nu upphör pandemilagens särskilda begränsningar för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område en besökare behöver ha. Tidigare har verksamheter behövt anpassa antalet besökare i sina lokaler för att de skulle ha minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta innebär att butiker, idrottsanläggningar, gym och andra verksamheter inte längre behöver ha ett begränsat antalet besökare. Däremot behöver verksamheter fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och man ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra.

Sveriges kommuner har haft möjlighet att införa vistelseförbud på särskilt angivna platser om det har funnits risk för trängsel. Detta upphör också att gälla från och med den 15 juli.

Inte fritt fram

Det är fortsatt viktigt att följa de allmänna råden och trots att lättnader införs kvarstår fortfarande många av de tidigare rekommendationer, såsom att hålla avstånd, undvika trängsel i offentliga miljöer och ha god handhygien.

Verksamhetsutövare har fortfarande ett ansvar att se till så att besökare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd till varandra. Det innebär att verksamhetsutövare behöver se över att besökare har möjlighet att undvika trängsel och kan vistas i verksamheten på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Kom ihåg:

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du har symtom och testa dig.
  • Umgås utomhus och i mindre grupper.
  • Undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under längre tid.
  • Tvätta händerna ofta.

För mer information om vad som gäller just nu kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.