Anrika herrgården snart Linköpings nya mötesplats

15 juli 2019 | Kommun & politik
Kårhuset Ryds herrgård genomgår en totalrenovering. I augusti öppnar huset igen, men den här gången är det inte bara för studenter. ”Hit är även övriga boende i Ryd välkomna”.

Annica Norlander, Alexander Mbye Johansson och Emma Ericsson arbetar med utformningen av nya Ryds herrgård.

Det säger Alexander Mbye Johansson, projektledare i Linköpings kommun, och Kårservices Emma Ericsson och Annica Norlander. Sedan Ryds herrgård stängde för ett och ett halvt år sedan har de tillsammans med andra aktörer arbetat med utformningen av nysatsningen. Arena Ryds herrgård, som den nya mötesplatsen kallas, innebär att huset kommer att vara öppet dagtid för alla boende i Ryd. Under de senaste drygt 50 åren har huset bara använts under kvällar och helger, och då bara av studenter.

– Bostadsområdet Ryd är unikt på så sätt att här bor 9 000 personer och ungefär 5 000 av dem är studenter. Det är lätt att det blir grupperingar och konflikter. Med en gemensam mötesplats hoppas vi att herrgården ska skapa förståelse mellan olika grupper vilket leder till en tryggare stadsdel. Hittills har responsen varit jättepositiv både från boende, studenter, näringslivet och föreningslivet, säger Alexander Mbye Johansson.

Så här såg Ryds herrgård ut år 1907. Huset har anor från medeltiden men dess nuvarande utseende härstammar från 1720-talet. Foto: Östergötlands museum

Läxhjälp och språkcafé

Under hösten kommer Arena Ryds herrgård bland annat att erbjuda aktiviteter som språkcafé och till årsskiftet även ett mentorskapsprogram.

– Mentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Unitalent och bostadsbolagen. En gång i veckan kommer studenter att ha läxhjälp för elever som går i årskurs 6. De kommer även att få göra studiebesök på campus tillsammans med sin mentor och sina föräldrar. Tanken är att visa vilka framtida möjligheter det finns och att minska steget mellan Ryd och universitetet.

Det har även kommit in förfrågningar från andra aktörer som vill hyra lokalen, något som kommunen och Kårservice välkomnar.

– Det är jättekul att det finns ett sådant intresse. Vi vill att huset används så mycket som möjligt under dagtid. Ryds herrgård ska vara mer än bara ett kårhus, säger Annica Norlander, Kårservices projektledare för nysatsningen.

En anrik herrgård

Ryds herrgård har anor från medeltiden, men dess nuvarande utseende härstammar från 1720-talet. Genom åren har gården bland annat används som fårfarm och till jordbruk. Sedan 1968 har herrgården varit navet för studentlivet i Ryd.

När byggnaden stängdes vid årsskiftet 2017/18 var huset mycket nedgånget, någon omfattande renovering hade inte gjorts på många år.

– Man har lappat och lagat lite här och där. Nu fräschar vi upp och bygger om så att utrymmena anpassas efter nutidens behov. Men eftersom huset är så pass gammalt så får vi inte göra vad som helst. Till exempel bevaras de gamla kakelugnarna, takstukaturer och andra byggnadsdetaljer, säger Emma Ericsson, driftchef för Ryds herrgård.

Ryds herrgård blir dagtid en mötesplats för boende i stadsdelen. Invigningen hålls i slutet av augusti. 

Invigning i slutet av sommaren

I mitten av augusti slår dörrarna till Ryds Herrgård upp och lördagen den 24 augusti bjuder Kårservice in till öppet hus. Då blir det bland annat rundvisning och mingel.

– Vi hoppas att det kommer mycket folk som är nyfikna på lokalerna och våra nya verksamheter, säger Emma Ericsson.

Text och foto: Emmilie Engström

Arena Ryds herrgård är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Kårservice Östergötland AB. Satsningen innebär att öppna upp lokalerna för olika aktiviteter som inkluderar alla boende i Ryd.

Syftet med Arena Ryds herrgård är att främja integrationen mellan boendegrupperna i Ryd, skapa en tryggare stadsdel och koppla universitetet och näringslivet till Ryd.