Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

År 2020 – viktigt år för Linköpings utveckling

19 februari 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
2020 är ett viktigt år för Linköpings utveckling. I slutet av året ska Trafikverket och Linköpings kommun presentera ett gemensamt förslag för hur järnvägen ska gå genom staden.

Innerstaden ska växa över Stångån.

Just nu, 10 februari-2 mars, pågår Trafikverkets första samråd för den del av Ostlänken som ska passera genom Linköping. Men det är inte förrän efter ytterligare två samråd som det kommer att finnas ett färdigt förslag för järnvägens placering.

Innerstaden ska växa över ån

Med Ostlänken väntas Linköpings konkurrenskraft att öka, på grund av att läget blir än mer attraktivt både för privatpersoner och för näringslivet. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

– Innerstaden ska bli större och växa över ån där den nya innerstadsdelen Stångebro ska växa fram. Det skulle kunna vara ett bra läge för en ny station, eftersom närheten till stationen kommer göra det attraktivt att bygga bostäder, arbetsplatser, butiker och restauranger, säger Oscar Lindgren som är projektledare för Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken i Linköpings kommun.

Redan i översiktsplanen från 2010 är en ny centralstation placerad i Stångebro, så idéerna är inte nya.

– Den utvecklingen av staden har funnits i våra planer länge, men har förstås bearbetats med tiden. En viktig sak är att vi vill undvika att järnvägen skapar barriärer. Om järnvägen går på en bro eller genom en tunnel får innerstaden bättre möjligheter att växa. Den bästa lösningen sett ur stadens behov av att växa, är då förstås en tunnellösning, fortsätter Oscar.

Stort pendlingsnav

Varför behöver Linköpings innerstad då växa? Jo, med sina 163 000 invånare är Linköping Sveriges femte största kommun, som i sin helhet växer så det knakar. Kommunens långsiktiga planer tar sikte på en framtid där Linköping har 250 000-300 000 invånare.

I planerna ingår att knyta ihop olika stadsdelar med målet att skapa en rundare och tätare stad. Ibland liknas Linköping vid en banan som behöver bli till en rund apelsin. För att komma dit behöver staden bland annat växa just över Stångån.

– Och en ny station behövs både för de nya spåren, och för att ta emot ett ökat antal resenärer, både lång- och kortväga, säger Oscar Lindgren.

Med kortare restider till Stockholm väntas arbetspendlingen mellan de båda städerna att öka. De nya spåren frigör också kapacitet på nuvarande spår vilket ger möjlighet att köra fler pendeltåg. Det ska också vara smidigt att byta trafikslag.

– Den nya stationen kommer bli en viktig knutpunkt och ett stort pendlingsnav.

Text: Anna Frejd