Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet mot hedersrelaterat våld stärks

13 maj 2020 | Kommun & politik
Linköpings kommun bedriver ett omfattande arbete både för att förebygga och stävja hedersrelaterat våld och förtryck. Detta arbete har bland annat resulterat i en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck som antogs under 2018. Nu tas nästa steg där handlingsplanen kommer att delas upp.

Annika Krutzén (M), kommunalråd med sektorsansvar för omsorg och Houshyar Kafashi, sakkunnig inom kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på en pressträff onsdagen 13 maj. Foto: Lina Rittne

Syftet med handlingsplanen har varit att tydliggöra hur kommunens verksamheter tillsammans kan förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. För att skapa ett effektivare arbete kring både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kommer två separat handlingsplaner att skapas för att på så sätt kunna tydliggöra var skillnaderna ligger och vilka insatser som fokuserar på endera typen av våld.

"Vi ser ett behov"

– Vi ser att det finns ett behov av att stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och då nuvarande handlingsplanen tar upp båda ämnena så upplever vi att den inte är tillräcklig för att komma vidare med de separata frågorna, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med sektorsansvar för omsorg. 

I samband med att handlingsplanen delas upp kommer det även att tillskjutas resurser för att uppdatera handlingsplanen och utarbeta stöd för socialsekreterarna som möter dessa frågor i sitt dagliga arbete. Tjänsten kommer att vara placerad på social- och omsorgsförvaltningen.

Rätt verktyg till skolan

– Skolan spelar en avgörande roll för att upptäcka och se till att barn och unga som lever under hedersförtryck får hjälp. Men vi kan inte hålla skolan ansvarig för att upptäcka hedersförtryck utan att förse den med rätt verktyg. Att vi nu uppdaterar och tar fram en separat handlingsplan är ett steg i rätt riktning, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd med sektorsansvar för utbildning.

Beslutet om handlingsplanen kommer att tas i samband med internbudgetprocessen i social- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Dessa nämnder kommer sedan att vara involverade i arbetet med uppdateringarna av de separata handlingsplanerna.