Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny avfallsplan på gång

28 juni 2021 | Bygga, bo & miljö
Nu är det dags för utställningsfasen i arbetet med framtagandet av den nya avfallsplanen som ska ersätta den gamla från 2006.
Bildkollage, till vänster en hand som håller i en  återvinningsymbol . Till höger matavfall

Det gäller att i första hand undvika avfall, och sedan återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Foton Most photos. Kollage Eva-Karin Strand Wåtz

Linköpings kommuns förslag till ny avfallsplan är enormt omfattande och berör alla typer av avfall du kan tänka dig, från grus och matsvinn till nedskräpning och byggavfall - allt!

Det är en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. I planen beskrivs inriktningar, mål och åtgärder. Nu är det dags för utställningsperioden som pågår mellan 24 juni och 23 augusti. 

Undvika och begränsa avfall 

Den befintliga avfallsplanen uppdaterades delvis 2011 i samband med att gröna påsen infördes, men nu tas en ny och mer omfattande avfallsplan fram. Det handlar visserligen en hel del om hur olika typer av avfall ska tas om hand, men utgångspunkten är att så långt det är möjligt undvika att det blir avfall samt att använda och återanvända befintligt material. 

Alla i Linköping berörs 

Syftet med avfallsplanen är bland annat att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi. Det som står i planen gäller alla som bor och verkar i Linköpings kommun. Under samrådsperioden tidigare i år skickades synpunkter in. Nu i utställningsfasen är planen och alla bilagor uppdaterade. Det finns också en samrådsredogörelse att ta del av. Alla dokument finns på webben och även i utskrivet format hos Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket. 

– De synpunkter som har kommit in handlar bland annat om att vi bör öka fokus på förebyggande av avfall, alltså se till att material och produkter återanvänds så att de inte blir avfall. I samrådsredogörelsen finns en beskrivning av samtliga yttranden samt justeringar och kompletteringar som har gjorts, säger Marie Hägglund, projektledare på Linköpings kommun. 

Var och en har nu möjlighet att lämna in synpunkter via webbsidan om planen. Efter utställningsperioden går processen vidare med en sista justering innan kommunfullmäktige väntas ta beslut i slutet av 2021. 

Text: Annika Avén