Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avgiftslättnader för ett drabbat näringsliv

16 december 2020 | Näringsliv, Covid-19
För att stötta de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin slopas den årliga höjningen av avgiften för livsmedelskontroll. Avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn för servering av alkoholhaltiga drycker tas även bort under 2020.
Ett cafébord

Foto: Julia Borggren

Det är obligatoriskt för verksamheter som hanterar livsmedel att genomgå livsmedelskontroll. Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att den som har en livsmedelsverksamhet betalar för kontrollen. För restauranger och andra företag som hanterar livsmedel blir det därför ingen höjning av avgiften det kommande året.

- Vi vill stötta näringslivet på de sätt vi kan så att våra företag och jobb finns kvar även efter pandemin. Detta är en viktig signal från kommunens sida, där vi vill underlätta en svår situation för många i vårt viktiga näringsliv, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Ökad press

Under hösten infördes alkoholförbud efter klockan 22, som ett led i att förhindra smittspridningen av covid-19. Detta har ökat pressen för redan drabbade restaurangägare med serveringstillstånd. Social- och omsorgsnämnden beslutar därför att inte ta ut avgifter för prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker. Ingen avgift ska heller tas ut för tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker under 2020. Det innebär att årets utskickade fakturor gällande tillsynsavgift för serveringstillstånd kommer makuleras och därmed inte behöver betalas. Redan inbetalda avgifter för tillsyn kommer även att återbetalas.

- Från kommunens sida vill vi stötta där det ger som mest effekt och genom en allmän nedsättning av årets tillsynsavgifter för serveringstillstånd till noll kan vi bidra med en pusselbit som gör att så många restauranger som möjligt kan överleva krisen, förklarar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.