Avspärrning vid Garnisonen är upphävd

12 juni 2019
Delar av området spärrades av på grund av misstänkt farligt föremål.

Kartbild över stadsdelen Garnisonen där delar av området var avspärrat.

Polisen har tagit bort avspärrningen vid Garnisonsområdet och verksamheter kan fortsätta som vanligt. Torsdagens skolavslutningar kommer att hållas enligt tidigare plan.

Information till vårdnadshavare med barn i de berörda verksamheterna:

Detta har hänt den 12 juni:

På grund av ett misstänkt farligt föremål spärrade polisen av delar av Garnisonsområdet. Det var därför svårt att ta sig fram. Flera kommunala verksamheter berördes av avspärrningen, bland annat Atlasskolan och dess förskola, Ekkälleskolan och dess förskola samt Garnisonens vårdboende.

Atlasskolan och förskolan Brigadgatan 18 evakuerades till Ryttargårdskyrkan. Även fristående förskolan Linblomman fick lämna sina lokaler. Ingen annan verksamhet evakuerades. Barn på Ekkälleskolan och förskolan Rotegatan 10 stannade kvar på skolan.

Kommunen arbetade under dagen med att nå vårdnadshavare, anhöriga och personal.

Polisen utökade det avspärrade området som då innefattade korsningen Garnisonsvägen/Regementsgatan - vidare Garnisonsvägen österut och sedan söderut till cirkulationsplatsen Infanterigatan - Artillerigatan norrut - Kompanigatan västerut - Brigadgatan norrut - Kompanigatan västerut -  Infanterivägen norrut - Regementsgatan västerut till korsningen med Garnisonsvägen.

Polisen bekräftade att det misstänkta föremålet var ofarligt. Avspärrningarna hävdes klockan 12.40.

Texten uppdaterades onsdag 12/6 klockan 15.24

Informationen uppdateras löpande.