Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avtal angående Ånestads vårdboende utreds

10 september 2021 | Omsorg & hjälp
Linköpings kommun utreder olika handlingsalternativ kopplade till avtalet med Attendo Sverige AB angående Ånestads vårdboende. "Social- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av presidiet i Äldrenämnden att utreda vilka alternativ till åtgärder som finns med anledning av uppmärksammade brister. Attendo har enligt avtal med kommunen i uppdrag att bedriva en god vård på Ånestads vårdboende", säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör i Linköpings kommun.

Ånestads vårdboende i Linköping drivs av Attendo sedan 2019. Ånestads vårdboende har under en längre tid följts upp utifrån brister som har uppmärksammats.

I en rapport från Attendo har det nyligen framkommit uppgifter som tyder på att det fortsatt finns brister i utförandet. Det har lett till att Social- och omsorgsförvaltningen nu utreder vilka handlingsalternativ som finns när det gäller avtalet med Attendo.

- Vi ser nu över vilka alternativ som finns för den kvarstående avtalsperioden. Det är allt som går att säga i nuläget, säger Linda Ljungqvist.

Äldrenämnden har sedan tidigare fattat beslut om att inte förlänga nuvarande avtal med Attendo avseende Ånestads vårdboende, utan har genomfört ny upphandling. Norlandia har avtal om att ta över driften av boendet från oktober 2022. 

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: