Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det badbart i Brokind igen

29 juli 2020 | Uppleva & göra
Nya prover visar att vattnet vid badet i Brokind återigen är rent. De avföringsbakterier som upptäcktes vid en tidigare provtagning är borta.

Det togs ett nytt vattenprov i fredags, 24 juli, och under onsdagen kom analyssvaret till Linköpings kommun. Det visar att vattnet är tjänligt igen.

– Det mest troliga är att det orsakades av djur och oftast är det då fåglar, berättar Andreas Hagström, vid kultur- och fritidskontoret.

Fåglar trolig orsak

Den dag som det första provet togs regnade det. Om en flock fåglar häckat på stranden så spolas då deras lämningar ner i vattnet och det kan vara förklaringen till det dåliga vattenprovet.

– Det första vi gör är att kontakta Tekniska verken för att kolla om de har något avlopp som kan vara orsaken, men i detta fall fanns inga uppgifter om driftstörning från deras sida.

Linköpings kommun tar vattenprover en gång per månad under badsäsongen och provet tas alltid på samma plats.

Badet i Berg fick anmärkning

De provsvar som kom till Linköpings kommun under onsdagen innehöll också svar från ytterligare några bad. Ett av dem, provet från Roxen i Berg, visade att vattnet där är tjänligt med anmärkning. Det betyder att det har en något förhöjd halt av bakterier, men att det fortfarande går att bada.

Förutom Brokind och Berg kom också svar på prover från Sandvik, Ljungsjön, Hultsjön och Sibborpsjön. De fyra sistnämnda har alla tjänligt vatten – alltså så bra det kan vara.

Badet i Berg kommer nu att få en extra provtagning, men eftersom det fortfarande går att bada tas omprovet inte lika snabbt. Det kommer troligen svar på ett nytt prov därifrån under nästa vecka.

Samma sak gäller de två bad som fick resultatet ”tjänligt med anmärkning” vid provtagningen i förra veckan. Dessa två, Amundebosjön i Ulrika och Lillsjön nära Nykil kommer också att få nya provtagningar. Normalt tas ett sådant omprov efter två veckor.

Linköpings kommun ansvarar för 21 badplatser, i år är dock bara 20 öppna. Badet vid Svartåfors är stängt eftersom Tekniska verken sänkt vattennivån på grund av att kraftstationen ska repareras.