Barnkonventionen sätter barns rätt i fokus

9 januari 2020 | Kommun & politik, Förskola & utbildning
Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att kommunen måste vidareutveckla sitt arbete och bli bättre på att ta hänsyn till barnets rättigheter i allt från myndighetsbeslut till översiktsplanering, undervisning och planering av fritidsverksamheter.

På skolor och förskolor är barnkonventionen redan en naturlig del av undervisningen. Foto: Lennart Lundwall

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller sedan 1990 i Sverige. Att barnkonventionen blir svensk lag betyder inte att barn får nya rättigheter i Sverige. Den får dock en högre status som svensk lag.

– Det innebär bland annat att barn som omhändertas av socialtjänsten kommer att få ett starkare rättsligt skydd. Det kan också innebära att till exempel ordförande i kommunfullmäktige kan vägra att ta upp ett ärende om han eller hon anser att det strider mot barnrättslagen, säger Susanne Stålhammar, som samordnar kommunens arbete med barnkonventionen.

Eftersom barnkonventionen varit vägledande i Sverige i 30 år jobbar många delar av kommunens verksamheter redan på olika sätt med frågan. På skolor och förskolor är till exempel barnkonventionen en naturlig del av undervisningen eftersom den enligt läroplanen ska finnas med i lärandet.

Öka kompetensen

– Nu när barnkonventionen blir lag och barnets rättigheter stärks är det ett bra tillfälle att göra en nysatsning för att öka kompetensen och förbättra delar av kommunens arbete. Vi kommer bland annat att arrangera forum för tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte, utbilda chefer och stötta förvaltningarna i arbetet med att fortsätta stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken. Det innebär bland annat att barn är lika mycket värda och inte får diskrimineras, har rätt att må bra och utvecklas och att få vara delaktiga i beslut, berättar Susanne.

– Varje år kommer vi också att skriva ett barnbokslut, som visar hur kommunen arbetar med barnets rättigheter och hur barnets perspektiv tas tillvara vid beslut och insatser. Vi är bra, men kan bli ännu bättre, säger Susanne.

Här kan du läsa mer om barnkonventionen:

Text: Sonja Sandbacka