Begränsad framkomlighet på Malmslättsvägen

7 oktober 2019 | Stadsplanering & trafik
Ett grävarbete i korsningen Malmslättsvägen/Majgatan gör att det är begränsad framkomlighet på sträckan fram till Westmangatan under vecka 41.

 

Tekniska verkens grävarbeten i korsningen Malmslättsvägen/Majgatan påbörjas under måndagen den 7 oktober och planeras vara slutförda på fredag den 11 oktober. Under arbetets gång stängs ena sidan av Malmslättsvägen av. Det innebär att det kommer att vara en fil i vardera riktning öppen under veckan. Arbetet påverkar både bilister och cyklister.

Rödmarkerad sträcka på kartan är öppen för dubbelriktad trafik från måndag till onsdag morgon. Den grönmarkerad sträcka är då stängd. Från onsdag morgon till fredag är den grönmarkerade sträckan dubbelriktad och den rödmarkerade sträckan stängd.

Trafiksignalerna i korsningen Malmslättsvägen/Majgatan och Malmslättsvägen/Westmansgatan kommer under denna tid att vara satta i gulblink. Ta det lugnt i trafiken!

Se även information om aktuella vägarbeten på vår sida med trafiknyheter och vägarbetskartan: