Begränsat för cyklister och fotgängare på Drottninggatan

11 oktober 2019 | Stadsplanering & trafik
Under perioden 13 oktober-3 november blir det begränsad framkomlighet för framför allt cyklister längs delar av Drottninggatan.

 

På grund av arbete med byte av ledningarna till trafiksignaler påverkas gång- och cykeltrafiken.

Södra sidan stopp för cyklister

Cykelbanan längs med Drottninggatan strax efter korsningen vid Djurgårdsgatan och fram förbi entrén till Trädgårdsföreningen stängs av 13 oktober. Det gäller södra sidan och det är bara gång- och cykelvägen som påverkas under arbetets gång. Det går att ta sig förbi eftersom gångbanan (den plattbelagda delen) är öppen, men Linköpings kommun ber cyklister att leda sina cyklar längs sträckan.

Norra sidan stopp för cyklister och fotgängare

När arbetet är klart på södra sidan av Drottninggatan så kommer norra sidans gång- och cykelväg att bli avstängd mellan Apotekaregatan och Klostergatan. Där kommer varken cyklister eller gående att kunna ta sig fram. Det är enbart boende som ska kunna ta sig till sina portar under arbetets gång.

Arbetet beräknas vara klart 3 november.

Här hittar du mer information om aktuella vägarbeten i Linköping: