Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga väntas växa med ytterligare 700 bostäder

20 januari 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Stadsdelen Berga ska byggas ut ytterligare. Berga äng, där byggaktörerna varit med i utformningen av området nästan från början, är nu på samråd. Planen är 700 nya bostäder och en satsning på prisvärt boende och på att främja klimatsmarta val.

Området Berga äng kan få 700 nya bostäder – radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Detaljplanen som samrådet gäller, grundar sig i ett stadsbyggnadskoncept som de sex byggaktörerna som ska bygga i området har arbetat fram i dialog med kommunen.

– Det kommer blir flera olika typer av boendeformer. Radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Alla hyresrätter kommer dessutom att byggas med det statliga investeringsstödet, vilket gör att hyrorna blir lägre än i annan jämförbar nyproduktion, vilket också varit ett av målen för projektet, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

De sex byggaktörerna som är med och driver projektet är Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons, SHH Bostad och Slättö. I projektet som helhet tar byggaktörerna ett större och gemensamt ansvar för utformningen av området ända tills området så småningom blir färdigbyggt.

– Äntligen samråd! Efter ett tätt samarbete mellan byggherrar och kommunen har vi steg för steg kommit framåt i utvecklingen av Berga äng. Vi byggaktörer tycker att processen så långt, med en tidig medverkan, varit väldigt intressant och givande. Vi och kommunen närmar oss varandra via en öppen dialog och relevant kunskapsöverföring av våra olika kunskaper, säger byggaktörernas representant Carl-Magnus Larsson, från Slättö förvaltning.

– Detta bådar gott för den fortsatta processen. Vi har kommit väldigt långt, men kommer arbeta vidare med vissa saker senare i processen, för att skapa ett så bra område som möjligt.

Underlätta klimatsmarta val

Ett viktigt mål för projektet är att främja klimartsmart byggande och boende. Genom inslag av byggnation av trähus och ett minskat fokus på bilägande, till förmån för elcyklar, bilpool och andra delade mobilitetstjänster, ska projektet underlätta klimatsmarta val för de som flyttar in.

– Kommunen har som mål att minska koldioxidutsläppen och att få fler att välja att inte ha egen bil. Mobilitetstjänsterna är ett är sätt att påverka i den riktningen. Dessutom är parkeringsplatser för bilar en stor kostnad för byggaktörerna, vilket påverkar den slutliga boendekostnaden. Färre parkeringsplatser är därför också ett sätt att få ner boendekostnaderna för de som väljer att bo i området, säger Lisa Setterdahl, ansvarig planarkitekt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Allmänheten välkommen att lämna synpunkter

Linköping växer och det är för att möta behovet av bostäder som Berga byggs ut med området Berga äng. Det nya området bygger ihop Berga med Södra Ekkällan. På så sätt bli Berga en mer integrerad del av staden, samtidigt som eklandskapet och Tinnerbäckstråket blir mer tillgängligt.

700 nya bostäder innebär också behov av en skola och förskola, lokaler för centrumverksamhet, parkeringshus, park- och naturområden, liksom nya gator och cykelvägar med mera. Hela förslaget finns att läsa på kommunens webbplats.

Samrådet för Berga äng pågår 20 januari – 3 mars. Under den perioden kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget via webben. På grund av pågående pandemi kommer inte något traditionellt samrådsmöte att hållas av kommunen.

Text: Anna Frejd