Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut fattat om Skäggetorpsskolan

18 juni 2020 | Förskola & utbildning
Igår fattades det formella beslutet om att högstadieverksamheten på Skäggetorpsskolan avslutas efter vårterminen 2021.
Bok

Foto: Mostphotos

Beslutet innebär att de elever som börjar årskurs 7 och 8 på skolan i höst får ny skolplacering på högstadieskolor på andra platser i kommunen, från och med höstterminen 2021.

Redan efter sommaren börjar arbetet med platserna. Eleverna kommer att få lämna önskemål om vilken skola de vill gå på och den ska i möjligaste mån försöka uppfyllas. Omplaceringen sker dock utifrån nämndes beslut om vilka skolor som ska ta emot eleverna och hur många elever som kan tas emot. Tre skolor undantas från att ta emot elever. Tornhagsskolan, Ånestadsskolan och Elsa Brändströms skola.

Totalt berörs cirka 50 elever av flytten till årskurs 8 hösten 2021. För dessa elever har det reserverats platser på fyra skolor. Berzeliusskolan, Malmslättsskolan Tokarp, Linghemsskolan och Ekholmsskolan.

För de elever som hösten 2021 ska börja årskurs 9, cirka 70 elever, reserveras platser på sex stycken högstadieskolor. Ljungsbroskolan, Malmslättsskolan Tokarp, Linghemsskolan, Folkungaskolan och Arenaskolan.

De elever som börjar sjätte klass på Skäggetorpsskolan kommer, likt alla andra elever på F-6-skolor, göra egna önskemål om skola till årskurs 7.