Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om distansundervisning för en niondeklass

29 april 2021 | Förskola & utbildning
För att bryta en tidig smittkedja av covid-19 på en högstadieskola i Linköpings kommun, går en klass över till distansundervisning under en vecka med start torsdag den 29 april. Distansundervisningen kommer att pågå för samtliga elever i klassen till och med den 5 maj.
Person sitter vid dator. håller i en penna.

Foto: Unsplash

– Vi har en löpande dialog med Region Östergötlands smittskyddsenhet när det gäller smittskyddsarbetet i våra verksamheter. I nuläget är bedömningen att det bara är nödvändigt med distansundervisning för den aktuella klassen, säger Åsa Strömberg, elevhälsochef i Linköpings kommun.

Skolornas arbete med riskbedömningar pågår hela tiden.

Beslutet är taget av barn- och ungdomsnämnden efter samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet. Berörda elever och vårdnadshavare är informerade.