Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om distansundervisning för högstadieklasser

4 maj 2021 | Förskola & utbildning, Covid-19
Region Östergötlands smittskyddsenhet har tillsammans med Linköpings kommun gjort bedömningen att distansundervisning för årskurs 7 på Berzeliusskolan är nödvändigt.

För att bryta en smittkedja av covid 19 hos personal och elever på Berzeliusskolan i Linköpings kommun, går årskurs 7 över till distansundervisning under en vecka med start tisdag den 4 maj. Distansundervisningen kommer att pågå till och med den 12 maj.

Enligt bedömning gjord tillsammans med Region Östergötlands smittskyddsenhet är det endast nödvändigt med distansundervisning för den aktuella årskursen. Skolans arbete med riskbedömningar pågår kontinuerligt.

Beslutet är taget av barn- och ungdomsnämnden efter samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet. Berörda elever och vårdnadshavare är informerade.