Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om distansundervisning för gymnasiesär på Berzeliusskolan

11 maj 2021 | Förskola & utbildning, Covid-19
För att bryta en smittkedja av covid-19 hos personal på Berzeliusskolan i Linköpings kommun, går gymnasiesärskolan över till distansundervisning under en vecka med start den 11 maj. Distansundervisningen kommer att pågå till och med den 18 maj.

Enligt bedömning gjord tillsammans med Region Östergötlands smittskyddsenhet är det endast nödvändigt med distansundervisning för den aktuella enheten. Skolans arbete med riskbedömningar pågår kontinuerligt.

Ordförandebeslut

Att gymnasiesärskolan övergår till distansundervisning är ett ordförandebeslut taget av bildningsnämndens ordförande, i samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet. Berörda elever och vårdnadshavare är informerade.