Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om höjd grundbemanning

26 november 2020 | Omsorg & hjälp, Covid-19
Äldrenämnden i Linköpings kommun har beslutat att tillfälligt öka bemanningen inom vård- och omsorg med 100 extra biträden. Detta för att klara av det extra tryck som corona-pandemin ger. Biträdena ska avlasta den ordinarie personalen i bland annat äldreomsorgen.
Liselotte Fager, ordförande i äldrenämnden

Beslutet fattades vid äldrenämndens sammanträde under torsdagen. Det rådande smittläget gör att nämnden vill förebygga de risker som kan identifieras och säkra en god bemanning.
 
– Vi lärde oss mycket i våras som gör att vi är bättre förberedda när smittspridningen återigen ökat. Belastningen på personalen var ohållbar och vi måste hitta sätt att minska arbetsbelastningen, därför är det här beslutet viktigt, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden.

Erfarenhet från våren

Ett liknande beslutet om höjd grundbemanning fattades även i våras. De biträden som då anställdes arbetade från april till september. Enligt cheferna i omsorgen hade detta en mycket positiv effekt. Det ökade tryggheten för både kunder och anställda.

Syftet med satsningen är att förebygga alla de risker som kan uppstå om flera brukare på ett boende blir sjuka samtidigt. De nya biträdena ska kunna användas både i kommunens egen verksamhet och hos de privata vårdaktörerna.

Det är Linköpings kommun som sköter rekryteringen, de fördelas sedan rättvist mellan olika vårdboenden, gruppbostäder, servicehus och trygghetsboenden.

Avlasta vårdpersonal

Det beslut som nu fattats gör det möjligt att ha ökad grundbemanning fram till siste augusti 2021, men den kan avslutas tidigare om pandemin ebbar ut. Kostnaden för denna satsning är svår att uppskatta, men om hela perioden nyttjas och samtliga jobbar heltid blir kostnaden 24 miljoner kronor.

Som jämförelse kostade insatsen under våren och sommaren 6 miljoner kronor. Satsningen kommer sannolikt att ersättas av staten i efterhand.

För den som får jobb som biträde börjar anställningen med fem dagars utbildning, det betyder att den som söker inte måste ha någon tidigare vårdutbildning. Arbetet handlar om att hjälpa till och att avlasta vårdpersonalen.

– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i kampen mot smittan. Beslutet om att öka grundbemanningen är ett sätt att kunna ge personalen en hållbar arbetssituation och bibehålla en god arbetsmiljö, samtidigt som vi tacklar pandemin på ett mer smittsäkert sätt, säger Liselotte Fager. 

Syftet med höjd grundbemanning är att frigöra tid för:

  • Utökat utbildningsbehov bland ordinarie personal.
  • Ytterligare riskanalyser.
  • Säkerställande av mer omfattande hygienrutiner.
  • Ökad tidsåtgång per insats med anledning av covid-19.