Besök gärna marknader men se upp för billiga plastvaror

11 juni 2019 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Marknader är ett paradis för köpsugna. Men var rädd om barnens hälsa och håll inte för hårt i plånboken. Billiga plastvaror är ofta ett skadligt alternativ för hälsan och miljön.
Miljöinspektörer Ulrika Lundahl och Jimmy Roslund i Trädgårdsföreningen

– Undvik att handla de billigaste leksakerna, plastskor och kläder med plasttryck. Ta reda på så mycket som möjligt om varan. Leta efter CE-märkning på exempelvis leksaker.  CE-märkningen har regler om säkerhet och att varan inte får innehålla farliga ämnen, säger miljöinspektör Ulrika Lundahl.

Tre marknader

Ulrika Lundahl har tillsammans med miljöinspektör Jimmy Roslund på Miljökontoret undersökt varor på tre marknader: Ulrika marknad, Ljungsbro marknad och Ekenäs marknad. Syftet har varit att kartlägga vissa prioriterade varugruppers innehåll av skadliga ämnen och på så sätt underlätta för allmänheten att göra medvetna val vid inköp från marknader. De prioriterade varorna var leksaker, kläder, accessoarer och skor gjorda i mjukplast.

– Om ingen märkning finns, ska man fråga vilka krav inköparen har ställt på leverantören. Säljare har också skyldighet att ge svar på om varorna innehåller särskilt farliga ämnen som finns upptagna på EU:s kandidatlista inom 45 dagar. Men det är inte så lätt på marknader, säger Ulrika.

Tungmetaller

Miljökontoret kom fram till att de ämnen som förekom mest var ftalater, kadmium, bly och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Det är ämnen som är skadliga för människa, djur och miljön på olika sätt. 33 procent av de analyserade varorna skulle inte vara tillåtna att sälja. Av de åtta varor som inte borde få säljas så var sex tillverkade av plast som förmodligen innehöll PVC med mjukgörare och SCCP. Det gäller både leksaker, skor och plasttryck på en tröja.

 I varor av hårdplast är det framför allt lödpunkter som kan vålla problem eftersom där kan finnas bly. Men farligt för barnen blir det först om de bryter sönder leksakerna vid lödstället.

– Vi är inte förvånade över resultatet, säger Ulrika. Kemikalieinspektionen har i sina analyser visat att det exempelvis finns otillåtna tungmetaller i leksaker och smycken. De har också visat att det kan finnas otillåtna mjukgörare i leksaker, som kan vara hormonstörande.

Det handlar inte bara om vad våra och särskilt barnens kroppar utsätts för utan också om vad som händer med varan när den ska hanteras som avfall. Men särskilt barns kroppar är känsliga för skadliga ämnen.

– Vi har haft barn och ungdomar i fokus för tillsyn under de senaste åren, säger Jimmy Roslund.

Förklaringar:

SCCP= är klorparaffiner som är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. De misstänks också vara cancerogena. 

PVC= Polyvinylklorid är en sorts plast som kan göras mjuk med tillsatser av mjukgörare (ftalater). Vissa ftalater har reproduktionsstörande och miljöfarliga egenskaper eller kan påverka människokroppen negativt på annat sätt.