Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Besöksnäringen kan söka medel för kickstart

21 januari 2021 | Näringsliv, Covid-19
Under 2021 och 2022 satsar Linköpings kommun 10 miljoner kronor för att stötta en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Satsningen kallas “Kickstart Linköping” och investeringarna ska gå till utvecklingsprojekt, produktutvecklingscheckar och utökade marknadsföringsinsatser.
Niklas Borg med flera

Bild från en tidigare workshop för Kickstart Linköping.

Kickstart Linköping är en satsning från Linköpings kommun i syfte att stärka besöksnäringen under och efter pågående pandemi. Syftet är också att, med hjälp av näringen, utveckla nya attraktiva produkter och reseanledningar som genererar besökare när restriktionerna upphör. Linköpings kommun investerar 10 miljoner kronor under 2021 och 2022 och det är det egna bolaget Visit Linköping & Co som har fått det operativa uppdraget för genomförandet.

- Besöksnäringen är viktig för Linköping. Branschen sysselsätter många unga, är en motor för integration och har en viktig roll i att skapa en attraktiv stad både för besökare och invånare. När besöksnäringen nu har det tufft är vi som kommun mån om att hjälpa till på de sätt vi kan och vi hoppas att Kickstart Linköping ska ge en injektion när pandemin avtar, förklarar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stöd till utvecklingsprojekt

Investeringarna från Linköpings kommun ska gå till insatser som bidrar till att personer ska vilja besöka Linköping på både kort och lång sikt. Stöd kommer att kunna sökas till utvecklingsprojekt, det vill säga större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping. Varje sökande kan ansöka om upp till 500 000 kronor per år och totalt är det avsatt två miljoner kronor per år för denna satsning.

Som enskild företagare kan man även söka stöd i form av produktutvecklingscheckar till produkter som kan marknadsföra Linköping som destination. Stödet är 25 000 kronor per utvecklad produkt och varje företag kan söka stöd för maximalt två nya produkter per år. Totalt är det avsatt 1,5 miljoner kronor per år för denna satsning.

Under 2021 och 2022 satsas dessutom en miljon per år på utökade marknadsföringsinsatser av Linköping som destination samt av nya produkter som skapas via Kickstart.

Snabb hantering

- Vi hoppas att många företag tar chansen att söka bidrag och komma in med projektförslag som kan ge fler reseanledningar och stärka Linköping på kort och lång sikt. Målet är att få till en snabb och effektiv hantering av ansökningarna. Vi är ödmjuka i att Kickstart Linköping inte kommer att lösa alla problem för besöksnäringen på en gång, men tillsammans hoppas vi kunna göra skillnad och börja bygga upp en för Linköping mycket viktig bransch och näring, säger Johan Thorén (L), ordförande i Visit Linköping & Co.

Möjligheten att ansöka öppnas 1 februari. Ansökningar om produktutvecklingscheckar behandlas löpande och för utvecklingsprojekt stänger första ansökningsperioden 31 mars. Det kommer också att finnas möjlighet att ansöka i höst och i början av nästa år.

Läs mer och ansök här: