Hoppa till huvudinnehåll

Besparingar påverkar gräsklippningen i sommar

25 juni 2024 | Bygga, bo & miljö
Har du märkt att gräset är längre än vanligt på vissa platser i sommar? Det beror på förändringar i underhållet av våra grönområden. På grund av nödvändiga besparingar inom kommunen kommer gräsytorna inte att klippas lika ofta som tidigare.
del av gräsklippare i gräs

Foto: Mostphotos

Tidigare år har antalet klippningar av kommunens gräsmattor styrts utifrån hur mycket de växer. På grund av ökade kostnader för bland annat färdtjänst har kommunen behövt spara in på kostnader för andra delar av verksamheten. Budgeten för kommunens skötsel av gator, vägar och grönområden har minskat, vilket bland annat innebär att kommunen nu drar ner på antalet klippningar oavsett växtlighet.

– Det betyder att det kan gå längre tid mellan klippningarna än vad vi är vana vid. Särskilt mot slutet av säsongen kan gräset bli lite längre innan årets sista klippning, säger Dennis Höijer, gruppchef inom Stadsmiljöavdelningen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tummar inte på säkerheten

Beslutet att minska gräsklippningen togs som en del av ett större besparingsprogram som ska hjälpa kommunen att nå en budget i balans. 

– I våras fick vi i uppdrag att hitta sätt att spara pengar för 2024, därför behövde vi hitta kortsiktiga lösningar som inte får långsiktiga konsekvenser. Gräsytorna i sig påverkas inte av att vi klipper de färre gånger även om de kanske blir mindre attraktiva med längre gräs, säger Dennis.

Förutom gräsklippningen kommer även underhåll såsom gallring av tätortsnära skogar och upprustning av grönytor och hårdgjorda ytor att påverkas. Men Dennis poängterar att kommunen fortfarande sköter nödvändigt underhåll och sådant som kan vara en säkerhetsrisk. Det gäller bland annat riskträd, allt som har med brunnar och dagvatten att göra eller inom väghållaransvaret som att laga potthål. Besparingarna kommer inte heller att påverka prioriterade frågor kring trygghetsskapande åtgärder, brottsförebyggande arbete och integration.

Vädret påverkar

Hur stor påverkan blir på kommunens grönytor i sommar beror mycket på vädret.

– Om sommaren blir torr växer gräset långsammare och då blir också påverkan mindre. Men om vi får mycket regn, som förra året från augusti och framåt, kommer det att märkas mer, avslutar Dennis.

Text: Madeleine Toumi

Senast ändrad den 25 juni 2024

Senaste nytt

Fritt fram för bad vid Hjulsbrobadet
Avrådan från bad vid Hjulsbrobadet
Ökad trygghet vid aktivitetsparkerna kvällstid
SM i simning på Tinnerbäcksbadet
Framgångsrecept gör fler hushåll självförsörjande
Roboten som hjälper elever tillbaka till skolbänken