Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Betaltider kortas – ska stärka företagens ekonomi

8 april 2020 | Kommun & politik, Näringsliv, Coronaviruset covid-19
Från och med den 15 april kommer kommunens leverantörer att få betalt snabbare. Åtgärden är ett resultat av det stödpaket som kommunen tidigare presenterat. Syftet är att bidra till att stärka företagens ekonomi.

Åtgärden är ett sätt att stärka ekonomin bland lokala företagare.

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Linköping drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Linköpings kommun gick nyligen ut med ett pressmeddelande där riktade krisinsatser presenterades för att stödja de verksamheter som drabbats hårdast. I samband med detta har kommunen sett över möjligheten att korta betaltiden till kommunens leverantörer, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

"En väldigt pressad situation"

– Många företag har på mycket kort tid hamnat i en väldigt pressad situation. Det är viktigt att vi som kommun hjälper till att bidra för att stärka näringslivet, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den förkortade betaltiden kommer att gälla från och med den 15 april till och med den 30 juni med möjlighet till förlängning.

– Genom att korta betalningstiden på kommunens leverantörsfakturor hoppas vi att kunna förbättra företagens kortfristiga likviditet, säger Peder Brandt, ekonomidirektör, Linköpings kommun.