Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bidra med tankar kring Stångåns vatten

22 oktober 2021 | Bygga, bo & miljö
Nu har du chansen att påverka arbetet för bättre vattenkvalitet. Den 26 oktober arrangerar Stångåns vattenråd ett öppet möte för alla intresserade.

Mötet går under rubriken "Vad kan du göra för vårt vatten?". Foto: Göran Billeson

En gång om året håller Stångåns vattenråd ett för allmänheten öppet möte där olika frågor om vattnet i Stångån och vattendragen runtomkring diskuteras. Förra året ställdes mötet in på grund av pandemin men den 26 oktober är det dags för årets träff.

– Det känns väldigt positivt att kunna genomföra mötet nu – men med fortsatt försiktighet och ingen trängsel naturligtvis, säger Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog på Linköpings kommun.

Syftet med de öppna mötena för Stångåns vattenråd är att sprida information och engagemang så brett som möjligt om vattenrådet och arbetet för de värdefulla vattenmiljöerna i Stångåns hela vattensystem.

Dåtid, nutid och framtid

Årets möte går under rubriken "Vad kan du göra för vårt vatten?". Bland annat kommer Reinhold Castensson, vattenforskare vid Linköpings universitet, och berättar om hur klimatförändringar och föroreningar påverkar livscykeln för vattnet i Stångån. Han kommer att tala om vad som påverkar vattenkvaliteten och vad vi kan göra.

Länsstyrelsen Östergötland kommer att berätta om de tre stora påverkansfaktorerna tätort, jordbruk och skogsbruk samt presentera hur vattenkvaliteten i Stångåns avrinningsområde är utifrån de senaste statusklassningarna. Dessutom kommer Kinda kanals vd Karin Nybrolin och berättar om jubileumsåret 2021 då kanalen fyller 150 år.

– Alla som deltar får med sig mer kunskap om historia, nuläge, framtidsutsikter och möjligheter. Dessutom har man chansen att bidra med lokala kunskaper och idéer för det fortsatta arbetet. Vi kan fortfarande för lite om våra vatten och här kan alla bidra, säger Gunnar Ölfvingsson.

Mötet hålls tisdagen den 26 oktober klockan 18-21 på Vårdnäs stiftsgård i Brokind. Ingen föranmälan krävs och vattenrådet bjuder på fika med matig smörgås, dricka samt kaffe och kaka.

Text: Johan Hermansson

Stångåns vattenråd är en länsöverskridande intresseförening som bildades 2011 och där Linköpings, Kinda, Vimmerby, Åtvidabergs och Ydre kommuner ingår. Vattenrådet är ett forum för samverkan för effektiv vattenförvaltning, som är lokalt förankrad i avrinningsområdet.

Boende och verksamma i området ska ha möjlighet att vara delaktiga i vattenrådets arbete och syftet är att främja god vattenhushållning, vattenkvalitet och vattenkvantitet samt långsiktigt bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om Stångåns vattenråd på deras webb:

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: