Niklas Borg (M): ”Listan skapar otrygghet i sig”

3 juni 2019 | Kommun & politik
Bostadsområdet Skäggetorp i Linköpings kommun är fortsatt med på polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige. Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping (M), är kritisk till polisens sätt att peka ut enskilda områden.

Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping (M), är kritisk till polisens sätt att peka ut enskilda områden. Foto: Oskar Lürén

Polisen offentliggjorde idag listan över områden som betecknas som särskilt utsatta i Sverige. Enligt polisens bedömning präglas ett särskilt utsatt område av låg socioekonomisk status, kriminell påverkan på lokalsamhället, allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande extremism. Utöver de 22 särskilt utsatta områdena finns det också en lista på 28 utsatta områden, samt 10 riskområden. Bedömningen görs av polisens nationella operativa avdelning (Noa) för hela landet gemensamt.

Skäggetorp har funnits med på listan över särskilt utsatta områden även tidigare år, och hamnade där även 2019. På listan över särskilt utsatta områden finns utöver Skäggetorp, bland annat Rinkeby och Tensta i Stockholm, Alby i Botkyrka och Rosengård i Malmö. Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping (M), tycker att det skapar nya problem att peka ut specifika områden på det här sättet.

– Listan demoniserar bostadsområdet och skapar otrygghet i sig. Självklart finns det stora utmaningar i Skäggetorp, men de är inte specifika för bara det här området. Att peka ut områden på nationella listor gör inte arbetet lättare. Skäggetorpsborna förtjänar bättre än att få sitt område utpekat som en dålig stadsdel, säger han.

Han är kritisk till polisens metodik i att peka ut områden på det här sättet, eftersom det i sig kan skapa nya problem.

– Det handlar inte om att sopa problemen under mattan. Vi är fullt medvetna om vad som behöver göras för att bryta segregation och utanförskap både i Skäggetorp och i andra delar av Linköping. Det görs mängder med insatser redan idag och vi fortsätter det arbetet framöver, säger han.

Niklas Borg efterlyser nu ett tydligare agerande från polisens sida.

– Jag förutsätter att det här innebär att polisen nu kraftsamlar i Skäggetorp. Både när det gäller polisens medborgarlöfte och polisinsatsen i stort i området. Vi vill också få kunskap om hur polisens lägesbild ser ut och vad man grundar sin analys på. Hittills har vi inte fått ta del av den informationen, även om vi har bra kontakter med lokalpolisområdet inom många andra områden.

Text: Maria Ottosson