Bussfilen på Hamngatan tas bort

27 november 2019 | Stadsplanering & trafik
Nu är samhällsbyggnadsnämndens beslut att öppna upp Hamngatan och Tullbron helt för biltrafik klubbat även i kommunfullmäktige. Det innebär att kollektivtrafikkörfälten ska tas bort.
Hamngatan

Nu öppnas trafiken upp helt för trafik på Hamngatan. Foto: Mostphotos

– Alliansen lovade efter valet 2018 att öppna upp Hamngatan och Tullbron. Nu levererar vi på den punkten. Ett borttagande av kollektivtrafikkörfälten kommer att förbättra framkomligheten på dessa platser och göra att trafiken flyter bättre, säger Muharrem Demirok (C) kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I underlaget från tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterades andra alternativ men det politiska beslutet tog en annan riktning.

Varför valde ni att göra som ni gjorde?

– Utfallet av kollektivtrafikkörfälten blev inte fullt ut så som det var tänkt då dessa inte har använts i särskilt hög omfattning och det har även skapat irritation hos många Linköpingsbor som har fått stå i långa köer på Hamngatan. Ett borttagande av kollektivtrafikkörfälten bedöms kunna förbättra framkomligheten på dessa platser. Vi ser också att partikelhalterna börjat stiga igen samtidigt som kvävedioxidnivåerna är oroande höga. Därför är det viktigt att vi orkar lyfta blicken och titta på andra lösningar som kompenserar för de ökade utsläppen och inte stirrar oss blinda på kollektivtrafikkörfälten, säger Muharrem Demirok (C).

Vilka andra sätt finns att dämpa partikelhalten?

– Det är viktigt att vi går vidare med andra åtgärder för att minska halterna av partiklar och kvävedioxider. Därför fortsätter vi ett aktivt arbete med dammbindningsmedel och andra rutiner för städning. Sen har vi lagt ett skarpt förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om att ta fram andra åtgärder som bidrar till att förbättra luftkvaliteten, säger Muharrem Demirok (C).

Sofie Berlin