Bygget av nya simhallen har startat

3 oktober 2019 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra, Folkungavallen
Bygget av nya simhallen tar nästa steg och pålningsarbeten för att förstärka grunden har påbörjats.

Bygget av Linköpings nya simhall går vidare. Foto: Jeppe Gustafsson

Bygget av Linköpings nya simhall på området Folkungavallen har precis startat. I augusti genomfördes provpålning på platsen med gott resultat och nu påbörjas bygget på allvar.

I ett första skede kommer pålningsarbeten för att förstärka grunden att utföras, vilket kan upplevas störande. Grundförstärkningen beräknas vara klar runt årsskiftet men vid nybyggnation finns det alltid risk för förseningar på grund av oförutsedda händelser vilket kan påverka tidplanen.

– Produktionsförberedelserna fortgår planenligt. Högspänningsledningar har flyttats, träd har avverkats och just nu pågår febrilt schaktningsarbete inför kommande grundförstärkningsarbeten. Det är spännande att följa projektets utveckling, säger projektchef Christian Dahlén på Lejonfastigheter.

Det pågår febril aktivitet på området just nu. Foto: Jeppe Gustafsson

Projektet Folkungavallen

Förutom simhallen kommer ungefär 600 bostäder, skola och parkeringshus att finnas på Folkungavallen. Byggnationen av bostäderna beräknas starta under 2021. Skola och parkeringshus påbörjas senare. Den nya simhallen beräknas vara klar under hösten 2022. Den befintliga simhallen kommer att rivas när den nya är klar.

Text: Johan Hermansson