Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Passa på att söka bygglov för sommarens projekt!

21 april 2021 | Bygga, bo & miljö
Går du och klurar på byggprojekt till sommaren? Passa på att söka bygglov nu så att du hinner få det i tid. Just nu är handläggningstiderna lite längre än normalt.

Det är viktigt att lämna in tydliga och korrekta handlingar för en snabbare handläggning. Foto: Jeppe Gustafsson

Det går nästintill att pejla årstid efter vilka ärenden som kommer in till Bygglovskontoret i Linköpings kommun. Alltid är det säsong för något.

Och just nu går vi in i lite av en högsäsong. Enligt kommunens kontaktcenter Kontakt Linköping kommer de flesta bygglovsrelaterade frågorna under vår, sommar och höst.

– Det är inte lika tydligt nuförtiden som det har varit. Men på hösten kan vi se att ärenden om eldstäder ökar och på våren kommer uterummen, säger Per-Arne Friberg som arbetar som allmän rådgivare på Bygglovskontoret.

Finns vissa undantag

Bygglovskontoret i Linköpings kommun hanterar ungefär 3500 ärenden och ger cirka 5400 beslut – årligen.

Ungefär hälften av alla ärenden rör bygglovsansökningar, till exempel om man vill bygga nytt eller bygga till. Men det krävs bland annat bygglov för de flesta skyltar, plank eller murar, samt om man vill anordna parkeringar. Om du ska riva något kan det krävas rivningslov. Dessutom kan det krävas marklov för vissa åtgärder.

Det mesta är bygglovspliktigt men för småhus finns det vissa undantag.

– Om det inte krävs bygglov kan det ändå krävas en anmälan om byggåtgärd till Bygglovskontoret – till exempel om man vill sätta upp ett Attefallshus, säger Per-Arne Friberg.

Varje år tar Bygglovskontoret emot cirka 630 anmälningar utöver bygglovsansökningarna. Förutom Attefallshus kan det röra sig om rivning av hel eller del av en byggnad eller installation av hiss eller eldstad.

Per-Arne Friberg arbetar som allmän rådgivare på Bygglovskontoret. Foto: Jeppe Gustafsson


– Börja med att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov. Och för att ta reda på om du har rätt att bygga på tomten ska du i första hand kolla om fastigheten omfattas av en detaljplan, säger Per-Arne Friberg.

Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga, höjden på byggnaden, antal våningar, vad byggnaden får användas till och avstånd till tomtgränser. På linkoping.se finns tillgång till en karta där du kan ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan.

– När du vet att din åtgärd kräver bygglov skickar du in din ansökan till oss genom vår e-tjänst. För att underlätta processen är det viktigt att alla handlingar är tydliga och korrekta, säger Per-Arne Friberg.

Mycket att förhålla sig till

Det finns en utbredd uppfattning om att bygglovsprocessen är långsam. Men det menar Bygglovskontoret är en missuppfattning.

– Bygglov behöver inte ta lång tid. Det gör det inte här i Linköping i alla fall. Jag hade kontakt med ett företag utanför kommunen för ett tag sedan som sökte bygglov och de blev jätteförvånade när de fick svar: ”Va? Vi trodde det skulle ta ett halvår.”, säger Per-Arne Friberg.

Lagen säger att man som sökande ska få besked inom tio veckor för bygglov och fyra veckor när det gäller anmälningar. Men snittet på handläggningstid för bygglov i Linköping ligger på fem veckor. Däremot är det viktigt att vara ute i god tid med sin ansökan så att man verkligen hinner få sitt bygglov innan, till exempel, semestern.

Man får inte glömma att det är en myndighetsutövning och det finns mycket att förhålla sig till. Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, detaljplaner och riksintressen – det är mycket som styr ett ja eller nej.

– Vi sitter inte på all sakkunskap. Fler måste höras och tycka till, exempelvis andra myndigheter, innan vi kan ge besked, säger Per-Arne Friberg.

Text: Johan Hermansson

I videon nedan kommer några tips till dig som går i byggtankar:

All information om hur bygglovsprocessen går till hittar du här:

Här hittar du Linköpings karta:

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping: