Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Checklista: Så klarar du sommarhettan

23 juni 2020 | Omsorg & hjälp, Bygga, bo & miljö
Kommande dagar visar väderprognoserna strålande solsken och en temperatur på närmare 30 grader. Långvarig hög värme kan dock påverka hälsan. Särskilt farligt kan det vara för känsliga personer såsom sjuka, äldre och små barn. Linköpings kommun har därför tagit fram checklistor och åtgärdslistor att använda vid värmeböljor.

Höga temperaturer kan påverka hälsan.

Nu finns det material på kommunens webb som kan användas i kommunens egna samt upphandlade verksamheter i samband med höga temperaturer. Materialet syftar till att minska riskerna för negativa hälsoeffekter hos medborgare som berörs och till att personal ska kunna fungera väl även under mycket varma perioder. Materialet riktar sig främst till olika typer av vård- och omsorgsverksamhet samt förskolor, pedagogisk omsorg och fritidsboenden.

Materialet består av checklistor som riktar sig till chefer för att dessa ska kunna planera verksamheten samt illustrerade åtgärdslistor som ska vara enkla att använda för personalen i verksamheten. Till detta har också kommunens kostchef tagit fram råd för mat och dryck vid höga temperaturer.

"Behöver vänja oss"

Många av verksamheterna hade påtagliga problem under den varma sommaren 2018. Sommaren 2019 var inte lika varm, men nu visar prognosen höga temperaturer igen.

 Det kanske upplevdes som att värmen var extrem 2018, men faktum är att vi kommer att behöva vänja oss vid sådana temperaturer. De nya listorna kommer att hjälpa kommunen att fortsätta bedriva sin verksamhet även under förändrade klimatförhållanden, säger miljöstrateg Erika Weddfelt.

Framtaget genom samarbete

Materialet har tagits fram i ett regionalt samarbete tillsammans med Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland och Linköpings universitet under 2019 och början av 2020. Projektet har finansierats av SMHI.

– Det är en fantastisk möjlighet att få draghjälp av det här slaget i klimatanpassningsarbetet. Det passar perfekt in i vårt eget arbete enligt kommunens klimatanpassningsprogram och handlingsplan för klimatanpassning, säger Erika Weddfelt.