"Olidligt" med felparkerade cyklar

29 november 2019 | Uppleva & göra
För sjuttio år sedan togs bristen på parkeringsplatser för cyklar upp i stadsfullmäktige. Det beskrevs som stundtals olidligt att cyklar parkerades utmed trottoarkanterna.
Cykelhjul

Det är Stadsarkivet som har hittat motionen och skriver om i senaste Arkivfynd. Tre ledamöter stod bakom motionen till stadsfullmäktige den 27 september 1949. I den tog de upp frågan om felparkerade cyklar. De skrev att staden hade ordnat cykelställ men att cyklar ändå parkerades längs trottoarkanterna.

Cykelställen användes av anställda i affärerna och hos hantverkare under arbetsdagen. Det kunde ju ”rimligen inte vara meningen” tyckte herrarna.

Borde ordna

I stället menade motionärerna att näringsidkarna själva och inte staden borde ordna parkeringar för sina anställda. De önskade att polismyndigheten skulle ingripa mot cykelparkeringssyndarna och ville ha propaganda ”för att på så sätt medverka till en bättre tingens ordning”.

Det hela utmynnade i att en kommitté tillsattes som skulle ta fram ett förslag på åtgärder. Förslaget från kommittén antogs 1953. Då beslutade man att:

  • För att få byggnadslov så måste man se till att det inom fastigheten fanns plats för en cykel per eldstad.
  • Fler kundcykelparkeringar skulle ordnas.
  •  Polisen skulle införa cykelparkeringsförbud på vissa gator i city och se till att förbudet efterlevdes.

E-arkiv

Vill du veta mer om hur staden har styrts så kan du titta i kommunens e-arkiv. Här kan du hitta mängder med uppgifter om hur staden har styrts, exempelvis protokollen om cykelproblemen från 1949 och 1953.

Här hittar du senaste - och tidigare - Arkivfynd: 

Text: Eva-Karin Strand Wåtz