Då startar samråd för Ostlänken

5 februari 2020 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik
Den 10 februari startar Trafikverkets första samråd för den etapp av Ostlänken som ska passera genom Linköping. Etappen sträcker sig från Tallboda i öster till Malmslätt i väster.

I slutet av året ska ett förslag presenteras om hur Ostlänkan ska passera genom Linköping.

Hur den nya järnvägen kommer att gå, och den nya stationens placering, är av betydelse för Linköpings utveckling både för invånare och näringsliv. Parallellt med Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning arbetar Linköpings kommun därför med att underlätta passagen genom staden. Bland annat pågår arbeten med planer för Stångebro, Steninge och Malmslätt som ska visa hur stadsdelarna ska utformas i anslutning till den nya järnvägen.

– Ännu återstår mycket arbete innan vi vet var den faktiska placeringen av järnvägen och stationen kommer att bli, men det känns bra att Trafikverket nu startar det första samrådet kring detta, säger Oscar Lindgren, projektledare för Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken, Linköpings kommun.

Förslag i slutet av 2020

Trafikverket arbetar just nu med en lokaliseringsutredning för var järnvägen ska byggas. I slutet av 2020 ska detta arbete mynna ut i ett förslag om hur Ostlänken ska gå genom Linköping. Därefter tar Trafikverket fram själva järnvägsplanen för sträckan. Samrådet, som nu tar sin början, är en del av lokaliseringsutredningen.

• Trafikverkets första samråd pågår 10 februari-2 mars 2020. Den 12 februari bjuder Trafikverket in allmänheten till ett öppet hus på Konsert och kongress klockan 17.00-20.00.
• Sedan följer ytterligare två samråd under året.
• När ett förslag för järnvägens sträckning sedan har tagits fram blir det ytterligare samråd om järnvägsplanen, innan beslutet om järnvägens dragning genom Linköping slutligen kan fattas.

Text: Anna Frejd