Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dags att låta barnen styra

18 augusti 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Sommaren går mot sitt slut och skolorna startar. Det innebär en hel del transporter att lösa och bäst gör du det genom att låta barnen styra - cykeln.
Glada barn som cyklar.

Foto: Svenska cykelstäder

Nu startar skolterminen och för många innebär det att det dagliga livspusslet med all logistik sätter igång. Johanna Thidell, miljösamordnare på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, arbetar med projektet “Grön resplan skola”. Projektet handlar om barns skolresor och har flera syften.

– Att gå eller cykla till skolan har så oerhört många positiva effekter för barnen. Inte minst eftersom barn, men även vuxna, i dag rör på sig för lite och behöver öka andelen fysisk aktivitet i vardagen. Om fler cyklar blir dessutom trafiksituationen vid skolorna säkrare genom att färre tar bilen. Tyvärr ser vi ofta att det blir en negativ spiral där fler och fler väljer att ta bilen eftersom de inte vågar låta barnen cykla.

Bättre vanor

Det handlar alltså om att öka trafiksäkerheten vid skolor men också om att skapa förutsättningar för bättre res- och rörelsevanor, öka kunskapen om alternativa färdmedel och resandets påverkan på miljö och hälsa. Projekt som det här ingår i Linköpings kommuns mål att vara koldioxidneutral till 2025, liksom till målet att öka andelen som cyklar, går eller åker kollektivt.

– Under 2021-2022 har vi särskilt fokus på två skolor i kommunen. Men en åtgärd som omfattar alla skolor i kommunen är att vi under hösten kommer att dela ut en serietidning med cykeltema till alla barn som börjat förskoleklass i år, säger Johanna Thidell.

Cykelvänlig skola

Det pågår även ett nationellt arbete med barns skolresor. Linköpings kommun är med i föreningen Svenska Cykelstäder som nu lanserar den nationella plattformen och webbsidan “Cykelvänlig skola”. Den är ett digitalt stöd till alla kommuner, skolor och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn.

Några av skolorna som deltar i projektet “Grön resplan skola” är T1-skolorna i Linköping.

– Vi vill förstås undvika biltrafik runt skolan med tanke på våra elevers trygghet. Vi ser också fördelar med att våra elever rör på sig mer när de cyklar eller går till skolan, säger rektor Gudrun Werner.

– Det är också värt att lyfta fram att om man frågar barnen själva så visar enkätstudier att många fler gärna vill cykla till skolan än som faktiskt gör det, säger Johanna Thidell.

Läs mer om transport till och från skolan på linkoping.se/skolvag:

Läs mer om kampanjen "Cykelvänlig skola" på cykelvanligskola.se:

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: