Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dags för nya insatser mot granbarkborren

21 juni 2021 | Bygga, bo & miljö
Även i år behöver kommunen göra insatser för att bekämpa granbarkborren i Linköpings skogar. Denna vecka – vecka 25 – börjar kommunen fälla en del träd i Rydskogen. Skogsförvaltaren Thomas Weissenberg uppmanar alla att respektera avspärrningarna under arbetet.
Granbarkborrar på ens tam

Den bästa bekämpningsmetoden mot granbarkborren är att ta bort angripna granar så snabbt som möjligt. Foto: Mostphotos

Granbarkborren är en insekt som angriper granar och som kan ta död på skog i stora områden. Som i övriga Sverige har granbarkborrens population även i Linköpings kommun vuxit mycket och skapat problem sedan den varma sommaren 2018.  

- Nu har vi inventerat områden där vi förväntar oss nya angrepp. Dessa sker ofta intill tidigare angrepp. Vi har gjort insatser på många ställen sedan 2018, så vi har ganska bra koll på var det kan ske, säger kommunens skogsförvaltare Thomas Weissenberg.

Han säger att den bästa bekämpningsmetoden är att ta bort angripna granar så snabbt som möjligt. Dessutom har granbarkborren naturliga fiender som hackspett och myrbagge. Därför är det viktigt att lämna död ved i stående och liggande form på lämpliga ställen eftersom den gynnar granbarkborrens naturliga fiender.

Trädfällning i Ryd 

Denna vecka påbörjar Linköpings kommun sina insatser i Rydskogen, där det kommer att fällas träd. Det är tredje året i rad som kommunen bekämpar granbarkborren i Rydskogen. Thomas Weissenberg räknar med att arbetet tar runt två veckor. Han framhåller att trädfällningen sker på ett säkert sätt.  

- Det kommer att finnas informationslappar i området och vi har vakter på plats. Vi kommer även att spärra av stigar och gång- och cykelvägar medan arbetet pågår. Det är mycket viktigt att alla respekterar avspärrningarna och håller sig borta från avverkningsområdet, säger han.  

Kommunen kommer även att göra insatser på andra ställen i år. Exakta tidpunkter för dessa insatser är ännu inte bestämda.