Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Därför bör Linköpings nya station ligga centralt

4 juni 2020 | Stadsplanering & trafik
"Det är väldigt viktigt att Linköpings nya centralstation byggs centralt. Det är en förutsättning för att staden ska kunna utvecklas på bästa sätt och vårt ställningstagande grundar sig i tidigare beslut".

Visionsbild över området kring nya centralstationen.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) med anledning av Trafikverkets pågående samråd om Ostlänken som visar nio olika alternativ för järnvägsspår och stationslägen.

Ju mer centralt desto fler som reser

Det finns flera skäl till varför Linköpings kommun anser att det är så viktigt med en centrat placerad station.

Ett är att om stationen byggs strax öster om Stångån beräknas andelen tågresenärer mer än fördubblas, när Ostlänken är fullt utbyggd. Studier visar att det räcker att flytta stationen en bit längre österut från det planerade läget för antalet resenärer ska minska.

Plats för fler

Ett annat skäl är pendlingen. Att kunna ta sig snabbt till och från Stockholm är viktigt, men minst lika viktig är den regionala pendlingen.

– När Ostlänken är i bruk frigörs utrymme på nuvarande spår och det gör det möjligt att köra fler pendeltåg. Med en centralt placerad station blir det enklare att arbetspendla. Den nya stationen ska bli ett regionalt pendlingsnav där det till exempel ska vara lätt att byta mellan buss och tåg för att smidigt ta sig vidare till sitt arbete, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Levande attraktiv stad

Ytterligare ett skäl är att Linköping växer så det knakar och med Ostlänken väntas Linköpings konkurrenskraft att öka. Läget blir än mer lockande för både privatpersoner och för näringsliv. Det är attraktivt att bygga bostäder och arbetsplatser vid en centralt placerad station eftersom många rör sig i området. Innerstaden behöver växa österut över ån för att rymma efterfrågan på bostäder och arbetsplatser. Och det är precis där, i den nya planerade stadsdelen Stångebro, som kommunen tycker vore den bästa placeringen för centralstationen.  

Redan 2010

En station strax öster om Stångebro är något som kommunen arbetat för i många år och som en stor del av planeringen för stadens utveckling har grundat sig på.  

– Att vi anser att en ny station bör placeras i Stångebro, strax öster om Stångån är inte nytt. Det framgår redan i översiktsplanen för staden Linköping som antogs 2010, säger Muharrem Demirok (C).

Långsiktig planering

Att planera för en ny järnväg och ny station är en lång process som krävt, och fortfarande kräver, många utredningar. Det är inget som görs i en handvändning. Den långsiktiga planeringen har också gjort att kommunen för flera år sedan påbörjade ett arbete med att köpa in mark för att bereda väg för järnvägen.

– I överenskommelsen mellan staten och kommunerna i det som kallas för järnvägsförhandlingen kom vi dessutom överens om att stationen ska byggas i ett läge öster om Stångån och väster om riksväg 35, påpekar Niklas Borg (M).

Vad händer nu?

Trafikverkets pågående samråd är det andra i ordningen för sträckan genom Linköpings tätort. Linköpings kommun kommer lämna in ett yttrande där kommunen bland annat beskriver vikten av en centralt placerad station.

Efter samrådet kommer antalet alternativ för spåren och stationen att bantas ner och i början av 2021 ska Trafikverket hålla ett tredje och sista samråd. Efter det ska kommunen och Trafikverket att tillsammans presentera ett förslag för stationens placering och spårens dragning.

Text: Anna Frejd

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: