Därför fälls träd i Trädgårdsföreningen

13 mars 2020 | Bygga, bo & miljö
Nu genomför kommunen beskärningar och skogsarbeten på några platser i Trädgårdsföreningen. Vissa träd behöver fällas.
Trädgårdsföreningen

Driftingenjör Carl Eriksson.

Åtgärderna görs för att det även i fortsättningen ska vara trivsamt och tryggt i Trädgårdsföreningen. Carl Eriksson, driftingenjör i Linköpings kommun, säger att beskärningarna till stor del fokuserar på träd längs gångvägarna.

– Där beskär vi grenar som börjar hänga för långt ner, så att man inte ska få dem i huvudet. Vi tar även bort buskar och grenar som tränger in från sidan längs gångvägarna. Det gör vi också med döda grenar uppe i trädkronorna.

I Trädgårdsföreningens skogsparti genomförs en lättare röjning av sly.

Några av granarna i parken kommer att sågas ned. Det handlar om träd intill Krogfallsgården som är sjuka.

– Men flera högstubbar kommer att sparas och senare omvandlas till konstverk, säger Carl.

 


Granar vid Krogfallsgården.


Även på andra håll i parken skapas nya högstubbar – som brukar uppskattas av insekter. Samtidigt är det dags att ta bort några befintliga stubbar.

Några friska träd kommer också att sågas ner för att skapa mer utrymme för de träd som står intill.

– Det är en vanlig gallring, eftersom två träd intill varandra konkurrerar om utrymmet. Om vi inte tar bort något av dem blir båda träden dåliga och riskerar att bli riskträd framöver. Nu kan istället ett av träden få breda ut sig och bli riktigt gammalt, säger Carl.

 


Carl Eriksson framhåller att gallring behövs för att träden inte ska bli dåliga.

 

Olika metoder kommer att användas under arbetet. I skogsområdet används röjsåg. Längs gång- och cykelvägar används en lift, vilket gör det möjligt att stå uppe i en korg och såga. Vid nedtagningen av granarna krävs det även trädklättring av en arborist.

Arbetet beräknas ta ungefär två veckor. Sedan tar det ytterligare någon vecka att köra bort riset.

Text och foto: Per Conning

Här hittar du en karta över Trädgårdsföreningen: