Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

De får bygga bostäder på Folkungavallen

2 juli 2021 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
Nu är det klart med vilka entreprenörer som ska få bygga bostäder i den första etappen i Linköpings nya innerstadskvarter Folkungavallen.
Skiss på ett bostadshus.

A-Gruppen Invests förslag. De slutliga förslagen kan komma att ändras. Bild: A-Gruppen Invest Sverige AB.

I mitten av gamla Folkungavallen byggs just nu Linköpings nya simhall Tinnerbäcksbadet, men när allt är klart i slutet av år 2025 ska simhallen omges av mellan 450 och 550 bostäder. Dessa bostäder ingår i det som kallas etapp ett.

För att avgöra vilka aktörer som ska få bebygga marken har Linköpings kommun anordnat en så kallad markanvisning. Vid en markanvisning får företag skicka in ett bidrag som beskriver vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och om man tänkt sig till exempel hyresrätter eller bostadsrätter.

Totalt tio tomter

När det gäller Folkungavallens första etapp har en markanvisningstävling pågått mellan 15 december 2020 och 19 maj 2021. Det har omfattat fyra kvarter med totalt tio tomter. Av dem är sex tomter undantagna för att i ett första skede erbjudas byggaktörer som var med och byggde Vallastaden – och som också skötte sig väl där. Dessa är Skanska Sverige AB, Hökerum Bygg AB, Acasa Bostad AB, Stångåstaden AB, Hemgården AB och Studentbostäder i Linköping AB. Därmed fanns det alltså fyra lotter kvar som skulle fördelas genom den här markanvisningstävlingen.


Peab Markutvecklings förslag. De slutliga förslagen kan komma att ändras. Bild: Peab Markutveckling AB.


Tävlingen genomfördes i två steg. I det första steget bjöds byggaktörer in att lämna ett markprisanbud och en projektidé med ett referensprojekt.

– Intresset för att vara med och utveckla en tomt inom Folkungavallen har varit stort. Totalt har Linköpings kommun fått in 32 anbud på de fyra lotter som det varit möjligt att lämna anbud på, säger Mikael Klingefjord, projektledare Folkungavallen.

Tre aktörer per lott

Linköpings kommun granskade de inkomna anbuden och valde ut tre aktörer per lott som hade högst markpris, som lämnat en godtagbar projektidé, hade konstaterad genomförandeförmåga och uppfyllde kraven på ekonomisk stabilitet.

– För en av lotterna återstod efter utvärderingen färre än tre accepterade anbud. Vi kontaktade då Cernera Projekt AB, den aktör som lämnat en accepterad ansökan med det högsta markprisanbudet, och erbjöd dem att utveckla ett projekt i samverkan med kommunen. Och Cernera antog utmaningen, säger Mikael Klingefjord.


Sveaviken Bostads förslag. De slutliga förslagen kan komma att ändras. Bild: Sveaviken Bostad AB.


De utvalda anbuden för de tre övriga lotterna gick vidare till huvudtävlingen som pågick mellan 24 mars och 19 maj. De tre bolag som nu erbjuds att köpa varsin tomt är Sveaviken Bostad AB, Peab Markutveckling AB och A-Gruppen Invest Sverige AB.

– Vi är glada över att byggaktörer visat stort intresse för att vara med och skapa nya kvarter på Folkungavallen. Det ska bli roligt att följa omvandlingen från öde idrottsplats till en fantastisk plats att bo på, säger Mikael Klingefjord.

Byggstarten för bostäderna inom etapp ett på Folkungavallen är beräknad till tredje kvartalet 2022. Den andra och sista etappen byggs när den nuvarande simhallen rivits.

Text: Johan Hermansson

Här hittar du mer information om markanvisningen:

Följ projektet Folkungavallen och övriga projekt på stadsutvecklingsportalen: