De letar arbetsplatser till dömda ungdomar

22 mars 2019 | Arbete, Omsorg & hjälp
Linköpings kommun är i stort behov av arbetsplatser som är villiga att ta emot ungdomar som dömts till ungdomstjänst. ”Vi har många inskrivna just nu”.

Jan Reinholdsson, Asrin Kurdi och Mia Uhrberg hoppas att fler arbetsplatser ska ta emot ungdomarna. Foto: Emmilie Engström

Det säger Jan Reinholdsson, socialsekreterare på Brottförebyggande gruppen i Linköpings kommun.

– Vi har sett en kraftig ökning sedan sommaren 2018. För tillfället har vi 23 inskrivna ungdomar och vissa av dem väntar på att avtjäna sin ungdomstjänst. Det är svårt att säga om ökningen till exempel beror på att fler brott har begåtts eller om det är fler brott som har anmälts. Det finns olika aspekter som kan spela in, säger han.

Saknas arbetsplatser

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för unga mellan 15-20 år och innebär att man avtjänar sin dom genom att arbeta oavlönat under ett visst antal timmar. Viss del av timmarna är även avsatta för samtal, som sker med medarbetarna på Brottförebyggande gruppen. Syftet är att ungdomen ska få erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra människor som inte ingår i den vanliga umgängeskretsen. Domen kan variera mellan 20 till 150 timmar och arbetet och samtalen ska ske efter skoltid.

– 40 timmar kan därför ta lång tid. Det är inte ovanligt att det tar ett halvår innan man har avtjänat domen, säger behandlingspedagog Mia Uhrberg, en av medarbetarna i Brottsförebyggande gruppen.

Problemet är dock att arbetsplatserna inte räcker till, vilket gör att många ungdomar går och väntar på att avtjäna sin dom.

– Det är psykiskt jobbigt för dem. De flesta vill arbeta av ungdomstjänsten så snabbt som möjligt så att de kan gå vidare i livet.

Inga grova brott

För att hitta fler arbetsplatser har Mia Uhrberg varit runt och informerat om ungdomstjänst på företag och organisationer, men tyvärr är intresset svagt. Många arbetsplatser känner osäkerhet inför uppdraget, och det är inte ovanligt att arbetsgivare tror att det handlar om tungt kriminella ungdomar och därför tackar nej.

– Men så är det verkligen inte. Majoriteten av de här ungdomarna är förstagångsdömda och har aldrig tidigare begått något brott.

Risk att inte ta brott på allvar

Asrin Kurdi arbetar som ungdomspedagog på Brottsförebyggande gruppen och är dagligen i kontakt med ungdomar som lever i kriminalitet eller riskerar att falla dit. Hon tycker det är oroväckande att det inte finns tillräckligt med arbetsplatser för dem som dömts till ungdomstjänst.

– Förutom att det är jobbigt att vänta är det lätt att ungdomen inte tar brottet på allvar. Det är också lätt att inte ta konsekvenserna av kriminalitet på allvar när straffpåföljden drar ut på tiden.

Vad bör arbetsplatser som vill ta emot ungdomarna tänka på?

– Arbetsgivaren behöver utse en handledare som har ett socialt engagemang och en förståelse för människor. Handledaren har till uppgift att introducera, lära och hjälpa ungdomen samt skriva närvarorapport, säger Jan Reinholdsson.

Är det några särskilda arbetsplatser som ni letar efter?

– Egentligen inte. Vi är tacksamma för alla som vill ställa upp. Men vi ser gärna arbetsplatser inom handel, parkskötsel och kommunala verksamheter så som äldreomsorg.

Hur går arbetsgivare tillväga för att ta emot ungdomarna?

– Då kontaktar man oss och bokar in ett möte. Det är viktigt att vi lär känna verksamheten så att ungdomen och arbetsplatsen får rätt förutsättningar och trivs tillsammans.

Text och foto: Emmilie Engström