Uppdraget: Sälja in Linköping till landets byggelit

18 september 2019 | Näringsliv, Bygga, bo & miljö
I veckan åker representanter från Linköpings kommun till Stockholm för att delta på Nordens största mötesplats för samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen, Business Arena. Linköping är en av de kommuner som i år får chansen att från scen sälja in den egna staden till investerare, fastighetsägare och kommunföreträdare från hela landet.

Linköping deltar på Business Arena för att locka fler företag och investerare att etablera sig i regionen. Bilden är från Business Arena 2018. Foto: Alisa Basic

På eventet samlas branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tillfälle och förhoppningen är att det ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer. Från Linköping kommer representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Näringsliv- och tillväxt att delta.

– Linköping är en attraktiv kommun att etablera sig i och vi vill väcka intresse för framtida byggherrar att exploatera vår mark. Under 2020-2022 kommer vi att genomföra flera markanvisningstävlingar. I Djurgården förstås, men också i Vallastaden och flera andra områden, säger Alisa Basic, chef på Plankontoret i Linköpings kommun.

Ska locka investerare till regionen

Syftet med att delta på evenemanget är att locka fler företag och investerare att etablera sig i regionen. Linköping kommer framför allt att visa upp den nya stadsdelen Djurgården som sträcker sig från Garnisonsområdet till Lambohov.

– Vi planerar för en stad med 250 000 till 300 000 invånare och det betyder att vi har 20 000 nya bostäder på gång de närmaste åren, säger Alisa Basic.

Linköpings och Norrköpings kommun ställer ut gemensamt under East Sweden-flagg. I ett seminarium ska Alisa Basic och Henrik Haugness, exploateringschef på Norrköpings kommun, prata om Ostlänken och de stora stadsomvandlingar det projektet för med sig i Linköping och Norrköping.

– Redan nu märks effekterna i form av ett byggande på rekordnivåer. Vi tänker lyfta hur största möjliga nytta kan skapas i samhällsbyggnadsprocessen för regionens företag och invånare, säger Alisa Basic.

"Ett näringsliv i tillväxt"

Niklas Borg (M) kommunstyrelsens ordförande i Linköping, deltar i ett seminarium i anslutning till Business Arena, där Stockholm Business Alliance, SBA, står som värd. SBA är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län med fokus att attrahera utländska investeringar till Sverige.

– Linköping är fantastiskt och lätt att sälja in. Vi har ett näringsliv i tillväxt och en stark innovationskultur som har gjort att många Linköpingsföretag har vuxit till världsledande inom sina respektive branscher. På Linköpings universitet bedrivs forskning i världsklass. Linköping är i år även rankat som en av landets bästa platser att bo på, bara för att nämna några saker, säger Niklas Borg (M). 

Sofie Berlin