Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Del av Drottninggatan enkelriktad till juni

30 mars 2020 | Stadsplanering & trafik
Från 30 mars är Drottninggatan enkelriktad för all biltrafik på grund av husbyggnation. Enkelriktningen gäller från S:t Larsgatan fram till Djurgårdsgatan.

Den gröna markeringen visar enkelriktade sträckan på Drottninggatan.

Bygget i kvarteret Eddan är inne i en fas då det tidvis påverkar biltrafiken. Under hela byggtiden ska ändå de som bor och verkar längs Drottninggatan kunna komma åt att lasta och lossa, men får ta det försiktigt.

Enkelriktat under en period

Från 30 mars hålls ett körfält öppet för trafik i västlig riktning. Det går alltså att köra längs Drottninggatan från S:t Larsgatan i riktning mot Djurgårdsgatan då.

Det planerade arbetet beräknas pågå under ungefär tio veckor, så motorfordonstrafiken kan börja gå som vanligt i början av juni.

Gång- och cykelbanan är öppen under hela perioden.

En stad som växer

Det här är inte den sista tillfälliga begränsningen som behöver göras i Linköping. Staden växer och i samband med till exempel husbyggnationer, ledningsarbete och vägarbete behöver vi stänga av eller enkelrikta vissa gator periodvis.

– Vi hoppas att trafikanterna kan ha överseende med det. Vi samordnar våra arbeten med Tekniska verken och vi gör vårt yttersta för att avstängningarna ska vara så kortvariga som möjligt, säger Johan Engström, trafikingenjör på Linköpings kommun.

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: