TV: Det hände på fullmäktige i september

25 september 2019 | Kommun & politik
Hör ordförande Lars Vikinge (C) sammanfatta vad som hände på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september.

Ledamöterna fick bland annat höra ett föredrag om säkerhet och fick en utbildning i tjänstedesign. Det diskuterades även på vilket sätt man ska arbeta för att bryta utanförskap i samhället och jobba med trygghetsfrågor.

På länkarna nedan går det att titta på hela kommunfullmäktiges sammanträde och att se all dokumentation.