Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Det här påverkar utformningen av nya Tinnis

20 september 2021 | Stadsplanering & trafik, Folkungavallen
Höjdskillnad, ökade regnmängder, skärpta lagkrav – det är några av de faktorer som påverkar hur nya Tinnisområdet kan utformas.
Byggkranar vid ett simhallsbygge.

Det finns flera faktorer som påverkar nya Tinnisområdet. Foto: Linkin

Tinnerbäcksbadet, eller Tinnis som utebadet och området brukar kallas, har förändrats mycket sedan starten 1938. Nu genomgår det en ny förändring för att anpassas till framtidens Linköping och Linköpingsbor.

I och med bygget av nya simhallen och framväxandet av nya bostäder, skola och parkering skapas Linköpings nya innerstadskvarter Folkungavallen. I det kommer även Tinnisområdet att utvecklas och kan inte se ut som tidigare.

Den gamla badsjön stängdes efter badsäsongen 2019 i samband med att simhallsbygget startade och är nu en del av byggarbetsplatsen. Just nu pågår arbetet med hur Tinnisområdet ska utformas, efter det att nya simhallen är färdig och den gamla har rivits. Men att det inte kan se ut exakt som tidigare är givet flera skäl.

Stor höjdskillnad

– Storleken och placeringen av den nya simhallen påverkar hela området. En sak vi måste ta hänsyn till är höjdskillnaden från simhallen ner till Tinnnisområdet. Den är ungefär sex meter och för att det inte ska bli alltför brant måste den planas ut, säger Ulf Johansson-Lorin, verksamhetsstrateg på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tinnerbäcken rinner i dag i en kulvert under området där den gamla badsjön låg. Men i samband med att detaljplanen för den nya simhallen antogs av kommunfullmäktige i november 2017 blev även följden att bäcken ska lyftas upp till marknivå.

– Som vi har sett exempel på, på flera platser i Sverige den senaste tiden, behöver vi ha en beredskap för ökade regnmängder och stora vattenflöden i framtiden. Med hänsyn till det räcker inte nuvarande kulvert till och Tinnerbäcken måste lyftas upp. Vattnet måste också få plats att stiga vilket gör att det måste finnas ytor längs bäcken där vattnet kan rinna utan att orsaka skada, säger Peter Arnesson, miljöplanerare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skärpta krav

En annan faktor att ta hänsyn till är att om det skulle anläggas en ny konstgjord badsjö på platsen så kan den inte utformas på samma sätt som den gamla. När den förra badsjön anlades 1938 fanns inte de lagstadgade krav på vattenkvalitet från Folkhälsomyndigheten som finns i dag.

– Formellt sett kommer en eventuell ny badsjö att vara en badanläggning med samma myndighetskrav som en badbassäng när det gäller till exempel vattenkvalitet. Det påverkar i sin tur reningsverkets storlek och mängden vattenreningskemikalier som behöver hanteras, säger Hans Mayer, sakkunnig på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut under hösten

Än så länge finns inget beslut kring hur området ska utformas men en utredning har visat på tre möjliga förslag; ett med fokus på badanläggning med maximerad vattenyta, ett med fokus på parkmiljö och ett med fokus på badlandskap med äventyrsbad. Gemensamt i alla tre förslagen är att 50-metersbassängen finns kvar och att det på samma sida av den tidigare badsjön ska tillkomma en undervisningsbassäng och en barnbassäng. Förslagen har presenterats för politikerna och en beredningsgrupp har bildats för att behandla frågan. Ett beslut väntas tas i kommunfullmäktige under hösten.

Oavsett vilket förslag det blir kan en byggstart av området inte påbörjas förrän den nya simhallen är klar och nuvarande simhall har rivits. Den nya simhallen är färdig till hösten 2022 och den gamla är tänkt att rivas under 2023. Preliminär byggstart av området är därför satt till 2024 och beräknas då vara färdigbyggt 2026.


Läs mer om utvecklingen av Tinnisområdet och de tre förslagen på Stadsutveckling Linköping: