Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan för Djurgården får grönt ljus

8 september 2023 | Stadsplanering & trafik, Staden växer
Efter att ha tagits upp i mark- och miljödomstolen har detaljplanen för etapp 2 i Djurgården nu vunnit laga kraft. Detta samtidigt som arbetet pågår för fullt inom etapp 1.
Illustrationsbild över Djurgården

Visionsbild över tänkbar utformning av den nya stadsdelen. Illustration: Okidoki Kommunikation.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i december 2022, ett beslut som sedan blev överklagat. I augusti togs ärendet upp i mark- och miljödomstolen och domslutet ger kommunen rätt att realisera detaljplanen. Nästa steg i processen är att hitta aktörer som vill bygga på marken.

Planen innehåller bland annat 2000 nya bostäder, skola, vårdboende, idrottshall, parkeringshus och verksamhetslokaler. Dessutom planeras olika typer av park- och naturområden samt nya gång- och cykelvägar inom planområdet.

– Med denna detaljplan ökar kommunens planberedskap markant för kommande bostadsbebyggelse. Den gör det också möjligt att knyta ihop Linköpings södra stadsdelar som Lambohov och Vallastaden med innerstaden på ett bra sätt, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Drönarbild över arbetsområdet för etapp 1 i maj 2023. Klicka på bilden för större visning.

Byggnation startar under hösten

Sedan i april 2022 har arbetet med gatuutbyggnad inom ramen för etapp 1 pågått och de tekniska försörjningssystemen (bland annat vatten, avlopp, fjärrvärme och el) är nu i stort sett färdigbyggda. Likaså gäller för gatorna i de kvarter som planeras norr om huvudstråket Hertig Johans Allé.

I augusti påbörjade Stångåstaden bygget av den första fastigheten i den nya stadsdelen och huset beräknas stå klart någon gång under 2025. Under hösten fortsätter anläggningen av resterande gator i de kvarter som ingår i etapp 1. Dessa väntas vara färdigställda till årsskiftet.

Kartbild över båda planområdena. Klicka på bilden för större visning.

En levande stadsdel för alla

Djurgården planeras under det närmaste årtiondet byggas för att bli en levande stadsdel för alla – gammal som ung. Utöver bostäder, handel och service kommer området även erbjuda ytor för rekreation och idrott, till exempel genom en ny stadsdelspark och flera idrottsanläggningar.

Målbilden är att Djurgården ska ha en känsla av innerstad, området kommer därför att byggas med relativt hög täthet och ett rikt inslag av handel och andra verksamheter som bidrar till en centrumkaraktär.

Text: Evelina Gleisner

Här kan du läsa mer om Djurgården:

Här kan du läsa mer om stadsutveckling i Linköping:

Senast ändrad den 7 september 2023

Senaste nytt

Så ska kommunen bekämpa välfärdsbrott
Kommunen visade upp trygghetspunkt
Internationellt pris till attraktion i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i september
Efter sprängningen: Kommunen stärker upp med ordningsvakter
Omvandlingen till en tryggare och grönare Järnvägspark
Kommunen arbetar trygghetsskapande efter explosionen
Så håller du enkelt koll på din ekonomi
Lär dig mer om psykisk ohälsa
Två centrala gator grävs upp