Hoppa till huvudinnehåll

Dialog är nyckeln bakom Linköpings framsteg

25 maj 2023 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Linköping rankas som näst bästa kommun på två av tre områden enligt Byggaktörsenkäten som mäter hur väl samverkan mellan byggaktörer och kommuner fungerar.

En bra dialog är viktigt för en växande stad. Foto: Linköpings kommun

För att en växande kommun som Linköping ska utvecklas på ett bra sätt är samarbetet mellan byggaktörer och kommunen mycket viktigt. Vartannat år mäts upplevelsen av samarbetet och resultatet från den senaste mätningen visar att Linköpings kommun tar kliv framåt. I planeringsfasen, där bland annat detaljplaner ingår, samt i genomförandefasen där bland annat bygglov och handläggningstid mäts, placerar sig Linköping på andra plats av de femton deltagande kommunerna.  

Pågående arbete

– Det är väldigt roligt att de som bygger och utvecklar Linköping upplever att det fungerar bra här. Vi jobbar långsiktigt för ett gott företagsklimat och för att göra ytterligare förbättringar – det är ett ständigt pågående arbete. God dialog och samverkan är nyckeln för hur vi tillsammans bygger Linköping, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Bra på att lyssna

Även Frida Lindebäck, enhetschef på Stadsplaneringsavdelningen, är glad över att resultatet i enkäten har förbättrats.

– Det ger oss energi att fortsätta det utvecklingsarbete vi har påbörjat, säger Frida Lindebäck, enhetschef på Stadsplaneringsavdelningen i Linköpings kommun. 

– För att få till ett ännu bättre samarbete med byggaktörerna har vi sedan förra mätningen 2020 bland annat arbetat med att förbättra sätten och forumen för att föra dialog med byggaktörerna. Vi jobbar kontinuerligt på att bli bättre både på att kommunicera, på att lyssna och på att följa upp. Till exempel har vi bjudit in byggaktörer till frukostmöten för att kunna prata om gemensamma frågor. Under ett frukostmöte diskuterade vi vårt bostadsförsörjningsprogram – en viktig fråga som både vi som kommun och byggaktörerna behöver samarbeta kring för att lösa på bästa sätt, säger Frida Lindebäck.

Text: Elin Andersson

Byggaktörsenkäten genomförs vartannat år och kartlägger hur byggaktörerna uppfattar samarbete och kontakt med kommunerna i projektets olika faser; förstudiefas, planeringsfas och genomförandefas.

Frågorna handlar om allt från service, kommunikation, samordning och handläggningstid till handlingarnas innehåll och kvalitet. Byggaktörerna har fått betygsätta kommunen på en skala 1-10.

Syftet är att kommunerna genom benchmarking och erfarenhetsutbyte ska utveckla sina stadsbyggnadsprocesser till att bli bättre och effektivare.

 

Senast ändrad den 23 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena