Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digitalt samråd om Malmslätts utveckling

12 april 2021 | Stadsplanering & trafik
Nu finns det chans att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Malmslätt. I dag, 12 april, börjar samrådsperioden som pågår i två månader.
Visionsbild för fördjupad översiktsplan Malmslätt.

Malmslätt ska växa - men hur? Det beskriver den nya fördjupade översiktsplanen.

Malmslätt är en av flera prioriterade utvecklingsorter i Linköping. Ambitionen är att orten ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt. Hur det kan gå till beskrivs i ett förslag till en fördjupad översiktsplan som är ute på samråd mellan 12 april och 11 juni.

– Vår inriktning är att Malmslätt fortsätter att utvecklas som en grönskande småstad med allsidig service, bra kommunikationer och gott om bostäder, säger översiktsplanerare Helena Eide.

Planförslaget visar hur utvecklingen kan ske genom bland annat cirka 1000 nya bostäder, ökade möjligheter för centrumutveckling och vidareutveckling av ortens mötesplatser, men även genom bevarande av grönstruktur och med hänsyn till ortens historiska särprägel. Målsättningen är att en regional pendeltågstation etableras i anslutning till Malmslätt inom planens tidshorisont.

Digitalt pilotprojekt

Samrådsförslaget är ett pilotprojekt för digital översiktsplan i Linköpings kommun och finns därför både som digital version med en interaktiv karta och som utskriftsvänlig PDF.

– Det känns väldigt spännande med den digitala versionen som blir ett nytt sätt för kommunen att presentera översiktsplanens inriktningar på, säger Helena Eide.

Den digitala versionen av planförslaget finns tillgänglig via en länk på planens webbsida under samrådsperioden. Den interaktiva kartan bäddas in i texten och ger möjligheten att klicka sig runt och läsa om planens inriktningar på ett nytt sätt. Den digitala versionen fungerar bäst på större skärmar, men kan även läsas på till exempel en mobiltelefon.

Digitalt samrådsmöte 6 maj

På grund av coronarestriktionerna är det inte lämpligt med ett fysiskt samrådsmöte, så även där blir det en digital lösning. Samrådsmötet sänds 6 maj klockan 18.00, och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och ha dialog.

– Den stora fördelen med ett digitalt samrådsmöte är att det blir smidigt för var och en att delta, samt att samrådet faktiskt finns kvar i efterhand också, eftersom vi lägger upp en inspelning av det på vår webbsida, säger Helena Eide.

Synpunkter på förslaget ska lämnas in senast 11 juni. På webbsidan finns länk till ett digitalt formulär, samt postadressuppgifter och även möjlighet att ställa frågor.

Text: Annika Avén