Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på distans väntar även efter semestern

31 juli 2020 | Coronaviruset covid-19
Anställda inom Linköpings kommun ska fortsätta arbeta hemifrån även under hösten. Det gäller dock enbart efter överenskommelse med närmsta chef.
Linköpings stadshus

Hur pandemin utvecklas under hösten är ovisst, men enligt de prognoser som Folkhälsomyndigheten gjort måste arbetet med att förhindra smittspridning fortsätta.

Det betyder att människor ska hålla ett visst avstånd till varandra och minimera antalet träffar med andra. En följd av detta blir att många anställda kommer att behöva arbeta hemifrån även under hösten.

– Men det är viktigt att det sker i organiserad form, det går inte bara att stanna hemma. Varje anställd måste kolla detta med sin närmaste chef, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Gör schema

Den som är chef ska göra någon form av schema som styr vilka som arbetar hemma och vilka som ska vara på plats.

Christer Qvist är stabschef för social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks krisledning, han har samlat på sig en del erfarenheter om arbete på distans.

– Syftet med att arbeta hemma är att glesa ut mellan oss på kontoret. Man kan dela arbetsgruppen i två lag och göra ett schema över vilka som ska vara på plats. Då minskar också belastningen i lunchrum och mötesrum, säger han.

Stanna hemma om du är sjuk

Detta råd gäller de som är friska. Den som har symptom som kan vara sjukdom ska stanna hemma och det gäller även den som tillhör en riskgrupp.

För riskgrupper där det inte går att anpassa arbetssituationen ur smittskyddssynpunkt och inte heller arbete på distans är möjligt, kan medarbetaren söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

Det är arbetsgivaren som gör den riskbedömning som ligger till grund för vem som kan och bör arbeta på distans.

Arbete på distans leder också till att trycket på kollektivtrafiken minskar, vilket bidrar till att minska risken för smittspridning. De råd som finns för arbete på distans i Linköpings kommun togs fram före sommaren, men de gäller fortfarande. För den enskilde medarbetaren gäller det att göra upp med närmaste chef om hur arbetet ska utföras.

För den som är chef är det viktigt att komma ihåg att samma ansvar fortfarande gäller, exempelvis ansvaret för arbetsmiljön. Det är också viktigt att hålla en tät kontakt även med de medarbetare som arbetar hemma.